Dovoľujeme si požiadať svojich odberateľov, aby pri napúšťaní bazéna postupovali podľa nasledovných odporúčaní:

1. Pretože vodovodné prípojky pre bazény sa využívajú sezónne, je potrebné bazénovú vodovodnú prípojku prepláchnuť pred vlastným napúšťaním bazéna, aby sa odstránili prípadné inkrusty a usadeniny z prípojky, ktoré sa časom vytvorili a môžu spôsobiť zakalenie vody.

2. Verejná vodovodná sieť nie je primárne určená na napúšťanie bazénov. Pri vysokej rýchlosti prúdenia vody v potrubí môže dôjsť ku uvoľneniu inkrustov v potrubí verejného vodovodu a tým k zákalu vody a zároveň pri napúšťaní bazénov hrozí pokles tlaku vody, ktorý sa môže prejaviť u iných odberateľov. Preto BVS, a.s., odporúča napúšťať bazén pomaly a mimo odberovej špičky, prednostne počas nočných hodín.

 
Aktualizované: 26.04.2016 13:35
TlačiťHore