Kvalitu vody ovplyvňujú aj vnútorné – domové rozvody vody, resp. starostlivosť o ne. Aby si voda udržala vyhovujúce vlastnosti, je potrebné sa pravidelne starať o vnútorné domové rozvody vody, t.j. pravidelne čistiť perlátory na vodovodných batériách a vykonávať preplachy vnútorných domových rozvodov vody.

Zanesené perlátory sú živnou pôdou pre množenie mikroorganizmov, ktoré zhoršujú kvalitu vody, resp. ich upchatie sa prejaví znížením tlaku vody. Stagnácia vody v domových rozvodoch spôsobuje zhoršenie jej senzorických vlastností a takáto voda môže obsahovať zvýšený počet mikroorganizmov. Preto Vám odporúčame, pri nízkej spotrebe vody vykonávať pravidelný preplach domových rozvodov vody a pri víkendových nehnuteľnostiach, pred použitím vody na pitie a osobnú hygienu vypustiť stagnujúcu vodu z domových rozvodov a počkať, kým sa na jej miesto dostane čerstvá voda z verejného vodovodu, ktorá je pravidelne kontrolovaná. Čerstvú vodu z verejného vodovodu spoznáte podľa toho, že má nižšiu teplotu (jednoduchá skúška – tečúca voda na prsty ruky).

V prípade, že sa v nehnuteľnosti voda nepoužívala niekoľko týždňov alebo mesiacov, je vyslovene nutné pred prvým použitím vody na pitie a osobnú hygienu vykonať dôkladný preplach domových rozvodov vody na všetkých výtokových batériách v nehnuteľnosti (napr. ak odberateľ kúpil neobývanú nehnuteľnosť). V takomto prípade je voda už aj na pohľad nevyhovujúca, má zafarbenie a páchne. Rovnako odporúčame vykonať preplach častí vnútorných domových rozvodov vedúcich k bazénu, keďže v týchto potrubiach voda mimo sezóny stagnuje.

Náklady na jeden 10 minútový preplach na jednej vodovodnej batérii sa v súčasnosti (rok 2017) pohybujú vo výške cca 11 centov za vodné a stočné.

 
Aktualizované: 13.07.2017 08:54
TlačiťHore