Tvrdosť vody

Definícia tvrdosti vody

Pod tvrdosťou vody rozumieme súčet obsahu vápnika a horčíka vo vode. Každá voda obsahuje vápnik v prírodnej podobe; jeho obsah závisí od geologickej skladby horniny, ktorou voda preteká.

Vápnik, ktorý tvorí hlavnú časť tvrdosti vody, nemá žiadne negatívne účinky na zdravie človeka. Zo zdravotného hľadiska dávame prednosťtvrdšej vode. Štatisticky bolo zistené, že v oblastiach, kde pitná voda obsahuje vyššiu koncentráciu vápnika a horčíka, sa u obyvateľstva vyskytuje menej kardiovaskulárnych ochorení.

Vápnik a horčík sú potrebné pre zdravý rast a ochranu kostí pred odvápnením, znižujú nervovo-svalovú dráždivosť a ovplyvňujú zrážanie krvi. Voda z vodovodu je tak najjednoduchší každodenný zdroj vápnika a horčíka pre organizmus. Z hygienického hľadiska sú vápnik a horčík netoxické, naopak, ich prítomnosť v pitnej vode je žiadúca.

Celková tvrdosť vody 1)

Stupeň tvrdosti [°dH]

Stupeň tvrdosti [mmol/l]

voda veľmi mäkká

0 až 4

0 až 0,72

voda mäkká

4 až 8

0,72 až 1,43

voda stredne tvrdá

8 až 12

1,43 až 2,14

voda dosť tvrdá

12 až 18

2,14 až 3,21

voda tvrdá

18 až 30

3,21 až 5,35

voda veľmi tvrdá

> 30

> 5,35

1) Hodnotenia podľa: Hydrochemie, Pavel Pitter, 4. aktualizované vydání, VŠCHT v Praze, 2009
[°dH] = stupeň nemecký


Prepočty tvrdosti vody
1 mmol/l = 5,6 °dH
1 °dH = 0,1783 mmol/l
 

Tvrdosťou vody sa vo všeobecnosti rozumie súčet obsahu vápnika a horčíka vo vode. Každá voda obsahuje vápnik v prírodnej podobe; jeho obsah závisí od geologickej skladby horniny, ktorou voda preteká. 

Odporúčaná tvrdosť pitnej vody

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2017 Z. z. uvádza ako odporúčanú hodnotu pre pitnú vodu obsah vápnika a horčíka 1,1 až 5 mmol/l (t. j. tvrdosť vody 6,16 až 28 °dH). Vápnik, ktorý tvorí hlavnú zložku tvrdosti, nemá žiadne negatívne účinky na zdravie. Voda z vodovodu je vlastne najjednoduchším každodenným zdrojom vápnika a horčíka pre organizmus človeka.

Priemerné hodnoty tvrdosti vody na vybraných odberných miestach

Tvrdosť vody

Aktuálne hodnoty tvrdosti vody na vybraných odberných miestach nájdete aj v časti O vode/Kvalita vody/Ukazovatele kvality vody v BVS, ako hodnotu vápnik a horčík (mmol/l).


Nežiaduce prejavy tvrdej vody

Tvorba vodného kameňa vo varných nádobách, teplovodných trubkách, ohrievačoch vody a kotloch, vyššia spotreba pracích prostriedkov.

 
Aktualizované: 04.02.2019 07:50
TlačiťHore