Kontrola kvality vody

Kvalita vody je kontrolovaná od vodárenských zdrojov (studne,  pramene), počas dopravy, pri prípadnej úprave, pri akumulácii, až po vodovodný kohútik u spotrebiteľa.

Kontrolu kvality vody vykonáva akreditované laboratórium BVS, a.s. na základe Programu prevádzkovej kontroly kvality vody (PPKKV), v ktorom sú uvedené miesta odberu, počet odberov a rozsahy rozborov.

PPKKV je každoročne aktualizovaný a miesta odberov sa  u spotrebiteľov obmieňajú.

Výsledky rozborov vzoriek vody  z odberných miest u spotrebiteľov sú predkladané príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

 
Aktualizované: 21.02.2014 15:03
TlačiťHore