Kvalita vody

Voda určená pre ľudskú spotrebu, pitná voda, dodávaná verejným vodovodom, musí spĺňať požiadavky na zdravotnú bezchybnosť pitnej vody ustanovené v zákone č. 355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 
Aktualizované: 17.05.2018 10:30
TlačiťHore