Štandardy kvality

V zmysle §9 odsek 4) Vyhlášky ÚRSO č. 276/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou, v znení vyhlášky č. 235/2016 Z. z., Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. zverejňuje vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2019.

Priložené súbory

Vyhodnotenie za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019

 

 

Vyhodnotenie za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018

 

 

Vyhodnotenie za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017

 

 

Vyhodnotenie za obdobie 1.1.2016 - 31.12.2016

 

 

Vyhodnotenie za obdobie 1.1.2015 - 31.12.2015

 

 

 
Aktualizované: 26.02.2020 14:58
TlačiťHore