Naša misia

Sme váš spoľahlivý partner pri dodávke kvalitnej pitnej vody a jej ekologickej obnove v rámci prirodzeného kolobehu vody v prírode.

Naša vízia

Dostať služby ku každému spotrebiteľovi v pôsobnosti našej spoločnosti a dosiahnuť čo najvyššiu mieru spokojnosti všetkých našich zákazníkov.

Našimi hodnotami sú:

otvorenosť, slušnosť, profesionalita a zodpovednosť.

 
Aktualizované: 22.07.2013 08:00
TlačiťHore