Povinne zverejňované zmluvy

Názov: Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu Intenzifikácia a modernizácia ÚČOV Vrakuňa

 

Pre prezretie zmluvy kliknite na:

Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu Intenzifikácia a modernizácia ÚČOV Vrakuňa (pdf, 1,32 MB)

Osobitné zmluvné podmienky (pdf, 275 kB)

Názov: Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu Intenzifikácia a modernizácia ČOV Petržalka

 

Pre prezretie zmluvy kliknite na:

Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu Intenzifikácia a modernizácia ČOV Petržalka (pdf, 1,31 MB)

Osobitné zmluvné podmienky (pdf, 274 kB)

Názov: Činnosť stavebného dozoru pre stavbu: „ Holíč, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV“

Pre prezretie zmluvy kliknite na:

Holíč, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV, stavebný dozor (.pdf, 15,3 MB)

Názov: Telemetrické zariadenia (vodomery s reed snímačom, dataloggery)

Pre prezretie zmluvy kliknite na:

Telemetrické zariadenia I. časť (pdf, 1,53 MB),

Telemetrické zariadenia II. časť (pdf, 1,64 MB)

 

Názov: Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Modra - SD

http://www.bvsas.sk/files/o-nas/legislativa/832.pdf

 

Názov: Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Modra 

http://www.bvsas.sk/files/o-nas/legislativa/833.pdf

 

 

 

 

 
Aktualizované: 05.10.2015 12:06
TlačiťHore