Oznámenie bolo zverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ/S) a je dostupné v databáze TED (Tenders Electronic Daily).

Pre prezretie oznámenia kliknite na:  http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421229-2013:TEXT:SK:HTML

 
Aktualizované: 12.02.2014 12:04
TlačiťHore