Oznámenia o výsledku

Názov: Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Modra

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov (pdf, 166kB)

 

Názov: Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok

 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradia uchádzačov (pdf, 56,0 kB)

Názov: Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu, Intenzifikácia a modernizácia ČOV Petržalka - Stavebný dozor

 

Oznámenie bolo zverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ/S) a je dostupné v databáze TED (Tenders Electronic Daily).

Pre prezretie oznámenia kliknite na: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421231-2013:TEXT:SK:HTML

 

Názov: Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu, Intenzifikácia a modernizácia ÚČOV Vrakuňa - Stavebný dozor

 

Oznámenie bolo zverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ/S) a je dostupné v databáze TED (Tenders Electronic Daily).

Pre prezretie oznámenia kliknite na:  http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421229-2013:TEXT:SK:HTML

Názov: ČOV Senica, intenzifikácia a modernizácia

Dokument zaslaný:  20.12.2010

Oznámenie bolo zverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ/S) a je dostupné v databáze TED (Tenders Electronic Daily).

Pre prezretie oznámenia kliknite na ČOV Senica, intenzifikácia a modernizácia

TED je databáza verejného obstarávania Európskej únie.

Databáza je k dispozícii na adrese http://ted.europa.eu/ 

Názov: Holíč - rekonštrukcia a intenzifikácia

Dokument zaslaný:  03.12.2010

Oznámenie bolo zverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ/S) a je dostupné v databáze TED (Tenders Electronic Daily).

Pre prezretie oznámenia kliknite na Holíč - rekonštrukcia a intenzifikácia

TED je databáza verejného obstarávania Európskej únie.

Databáza je k dispozícii na adrese http://ted.europa.eu/ 

 

Dokument zaslaný: 05.11.2009

Názov: Prešovská ulica, rekonštrukcia areálu a administratívnej budovy BVS, a.s.

Oznámenie bolo zverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ/S) a je dostupné v databáze TED (Tenders Electronic Daily).

Pre prezretie oznámenia kliknite na SK-Bratislava: Stavebné práce na kancelárskych budovách.

TED je databáza verejného obstarávania Európskej únie.

Databáza je k dispozícii na adrese http://ted.europa.eu/

 
Aktualizované: 16.02.2010 10:03
TlačiťHore