04.10.2010

Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na nadlimitnú zákazku v zmysle ustanovenia §25 ods. 2 písm. c) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Pre prezretie oznámenia kliknite na Výzva na PP 04.10.2010 (pdf, 132 Kb)

Pre prezretie vysvetlenia kliknite na Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 (pdf, 168 Kb)

Pre prezretie vysvetlenia kliknite na Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 (pdf, 182 Kb)

Pre prezretie oznámenia kliknite na Oznámenie o zastavení plynutia lehôt stanovených obstarávateľom (pdf, 89,2 Kb)

Pre prezretie oznámenia kliknite na Oznámenie o zrušení postupu zadávania zákazky (pdf, 75,9 Kb)

 
Aktualizované: 25.11.2010 13:39
TlačiťHore