Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ/S) dostupné v databáze TED (Tenders Electronic Daily) na:

SK-Bratislava: Stavebný dozor

Pre prezretie vysvetlenia kliknite na Vysvetlenie podmienok účasti a súťažných podkladov (pdf, 74,3 Kb)

 

 
Aktualizované: 29.11.2010 12:11
TlačiťHore