Dokument zaslaný:  03.12.2010

Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na nadlimitnú zákazku v zmysle ustanovenia §25 ods. 2 písm. c) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Pre prezretie oznámenia kliknite na Výzva na predkladanie ponúk 03.12.2010 (pdf, 145 Kb)

Pre prezretie opravy SP  kliknite na Oprava súťažných podkladov (pdf, 189 Kb)

Pre prezretie vysvetlenia kliknite na Vysvetlenie súťažných podkladov (pdf, 212 Kb)

 
Aktualizované: 21.12.2010 10:08
TlačiťHore