Oznámenia o vyhlásení

Strana: [1]  [2] 

Dokument zaslaný: 15.07.2010

Názov: Projekt ATLAS – konsolidované informácie o infraštruktúre a integrácii systémov využívajúcich tieto informácie

Oznámenie zverejnené v Dodatku k /Úradnému vestníku Európskej únie/ (Ú. v. EÚ/S) dostupné v databáze TED (Tenders Electronic Daily) a vo vestníku VO.

Pre prezretie oznámenia kliknite na 04199 - MUS - Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Dokument zaslaný: 10.12.2009

Názov: Holíč - rekonštrukcia a intenzifikácia

Oznámenie zverejnené v Dodatku k /Úradnému vestníku Európskej únie/ (Ú. v. EÚ/S) dostupné v databáze TED (Tenders Electronic Daily) na:

SK-Bratislava: Stavebné práce na čističkách odpadových vôd

Dokument zaslaný: 10.12.2009

Názov: Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu

Oznámenie zverejnené v Dodatku k /Úradnému vestníku Európskej únie/ (Ú. v. EÚ/S) dostupné v databáze TED (Tenders Electronic Daily) na:

SK-Bratislava: Stavebné práce na čističkách odpadových vôd


Strana: [1]  [2] 
 
Aktualizované: 16.02.2010 10:03
TlačiťHore