Oznámenia o vyhlásení

Strana: [1]  [2] 

Dokument zaslaný: 16.09.2019

Názov: Oznámenie o vyhlásení prieskumu trhu

Oznámenie o vyhlásení prieskumu trhu "Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvo elektronických stravných kariet"

Pre informácie kliknite tu

Názov: Nákup pohonných látok prostredníctvom čerpacích kariet

Súťažné podklady (664kB)

Názov: Centrum výskumu rizík zásobovania vodou veľkého mesta - zmluvný výskum

 

Oznámenie zverejnené v Dodatku k /Úradnému vestníku Európskej únie/ (Ú. v. EÚ/S) dostupné v databáze TED (Tenders Electronic Daily) na:

SK-Bratislava: Systémové poradenstvo 2013/S 121 - 207746 (pdf, 212kB)

Oznámenie o korigende k oznámeniu 2013/S 121 - 207746 (pdf, 53kB)  

Oznámenie o korigende k oznámeniu 2013/S 121 - 207746 (pdf, 59kB)  

Oznámenie o korigende k oznámeniu 2013/S 121 - 207746 (pdf, 59,3kB) 

Súťažné podklady :

SP zmluvny-vyskum-cvr (pdf.7435kB)  

Informácia o otváraní ponúk (pdf, 44,9 kB)

 

 

Názov: Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu, Intenzifikácia a modernizácia ÚČOV Vrakuňa -Stavebný dozor

Oznámenie zverejnené v Dodatku vestníka Európskej únie  ( Ú. v. EÚ/S ) v databáze TED  2012390504 

korigendum Oznámenia zverejnené v Dodatku vestníka Európskej únie  ( Ú.v. EÚ/S) v databáze TED  2013011260  , 2013017652

súťažné podklady sutazne-podklady(pdf,455kB)

vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov  doplnenie-sp-vrakuna.(pdf, 165kB)

doplnenie súťažných podkladov   doplnenie-sp.(pdf,182 kB)

zrušenie obstarávania , Oznámenie zverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie ( Ú.v. EÚ/S ) v databáze TED 2013421229 

Názov: Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu, Intenzifikácia a modernizácia ČOV Petržalka -Stavebný dozor

Oznámenie zverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie (  Ú.v.  EÚ/S )  v databáze TED  2012390509 

korigendum Oznámenia zverejnené v Dodatku k Úradnému  vestníku Európskej únie  ( Ú.v. EÚ/S ) v databáze TED   2013011259 , 2013017657 

súťažné podklady  sutazne-podklady.(pdf,455kB)

doplnenie súťažných podkladov doplnenie-sp(pdf,165kB) 

doplnenie súťažných podkladov doplnenie-sp-petrzalka(pdf,182kB)   

zrušenie  obstarávania , Oznámenie zverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie ( Ú.v. EÚ/S ) v databáze TED  2013421231 

Názov: Bratislava, Prešovská ul., rekonštrukcia areálu a administratívnej budovy BVS a.s.

Oznámenie zverejnené v Dodatku k /Úradnému vestníku Európskej únie/ (Ú. v. EÚ/S) dostupné v databáze TED (Tenders Electronic Daily) na:

SK-Bratislava: Stavebné práce na kancelárskych budovách

Pre prezretie oznámenia kliknite na Výzva na predkladanie ponúk (pdf, 173 kB)

Názov: Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu

Oznámenie zverejnené v Dodatku k /Úradnému vestníku Európskej únie/ (Ú. v. EÚ/S) dostupné v databáze TED (Tenders Electronic Daily) na:

SK-Bratislava: Stavebné práce na čističkách odpadových vôd

Redakčná oprava k oznámeniu 08032-MUP - Stavebné práce na čističkách odpadových vôd

Pre prezretie oznámenia kliknite na Oznámenie o zastavení lehôt.

Pre prezretie oznámenia kliknite na Redakčná správa k zákazke Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu zo dňa 5.2.2011 (pdf, 73,9 Kb)

Pre prezretie oznámenia kliknite na Vysvetlenie oznámenia - 1, Vysvetlenie oznámenia - 2, Vysvetlenie oznámenia - 3, Vysvetlenie oznámenia - 4 

Názov: Fyzická ochrana objektov BVS a.s.

 Dokument zaslaný:  03.12.2010

Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na nadlimitnú zákazku v zmysle ustanovenia §25 ods. 2 písm. c) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Pre prezretie oznámenia kliknite na Výzva na predkladanie ponúk 03.12.2010 (pdf, 145 Kb)

Pre prezretie opravy SP  kliknite na Oprava súťažných podkladov (pdf, 189 Kb)

Pre prezretie vysvetlenia kliknite na Vysvetlenie súťažných podkladov (pdf, 212 Kb)

Názov: Telemetrické zariadenia (vodomery s reed snímačom, dataloggery)

Oznámenie o vyhlásení podprahovej zákazky verejného obstarávania  - súťaže - na obstaranie tovaru.

Pre prevzatie oznámenia kliknite na Výzva na PP 25.11.2010 (pdf. 172Kb)

 

Názov: Holíč, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV - služby stavebného dozoru

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ/S) dostupné v databáze TED (Tenders Electronic Daily) na:

SK-Bratislava: Stavebný dozor

Pre prezretie vysvetlenia kliknite na Vysvetlenie podmienok účasti a súťažných podkladov (pdf, 74,3 Kb)

 

Názov: Nákup pohonných látok prostredníctvom čerpacích kariet

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 192/2010.

Pre prezretie oznámenia kliknite na Oznamenie o vyhlásení verejnej súťaže (pdf, 226 Kb)

Dokument zaslaný: 04.10.2010

Názov: Zabezpečenie fyzickej ochrany aktív BVS a.s.

Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na nadlimitnú zákazku v zmysle ustanovenia §25 ods. 2 písm. c) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Pre prezretie oznámenia kliknite na Výzva na PP 04.10.2010 (pdf, 132 Kb)

Pre prezretie vysvetlenia kliknite na Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 (pdf, 168 Kb)

Pre prezretie vysvetlenia kliknite na Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 (pdf, 182 Kb)

Pre prezretie oznámenia kliknite na Oznámenie o zastavení plynutia lehôt stanovených obstarávateľom (pdf, 89,2 Kb)

Pre prezretie oznámenia kliknite na Oznámenie o zrušení postupu zadávania zákazky (pdf, 75,9 Kb)


Strana: [1]  [2] 
 
Aktualizované: 16.02.2010 10:03
TlačiťHore