Informácie o uzatvorených zmluvách v zmysle § 5a ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z.

Číslo Predmet Subjekt (obchodné meno, sídlo, IČO) Platnosť zmluvy Účinnosť zmluvy Cena (€) Doba trvania zmluvy
BZOP 52/40202/2020 BVS 

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

Obytný súbor Jarovce

Jarovce Investment s. r. o.  Strojárenská 1C, 917 02 Trnava  43 848 222  19.08.2020  19.08.2020  0,- Eur  neurčitá 
BD/135/2020/BVS 

Budúce darovanie verejného vodovodu

Malacky, Obytná zóna City House

Dušan Spuchlák – Drogéria – Vinohradnícke a
záhradkárske potreby
Sasinkova 75/11, 901 01 Malacky 14 055 864 22.08.2020 22.08.2020 0,- Eur  neurčitá 
BZOP 49/40202/2020 BVS 

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

Malacky, Obytná zóna City House

Dušan Spuchlák – Drogéria – Vinohradnícke a
záhradkárske potreby
Sasinkova 75/11, 901 01 Malacky 14 055 864 22.08.2020 22.08.2020 0,- Eur  neurčitá 
BP 9/40202/2020 BVS 

Budúce odovzdanie a prevzatie verejného vodovodu

Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, stavba č. 07, úprava Pribinovej a Čulenovej ul. 

Eurovea 2, s.r.o.  Karloveská 34, 841 04 Bratislava  50 957 279  04.09.2020  04.09.2020  0,- Eur  neurčitá 
BP 10/40202/2020 BVS 

Budúce odovzdanie a prevzatie verejnej kanalizácie

Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, stavba č. 07, úprava Pribinovej a Čulenovej ul. 

Eurovea 2, s.r.o.   Karloveská 34, 841 04 Bratislava   50 957 279   04.09.2020   04.09.2020   0,- Eur   neurčitá  
BZOP 49/40202/2020 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, stavba č. 07, úprava Pribinovej a Čulenovej ul. 

Eurovea 2, s.r.o.   Karloveská 34, 841 04 Bratislava   50 957 279   04.09.2020   04.09.2020   0,- Eur   neurčitá  
BZOP 50/40202/2020 BVS

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, stavba č. 07, úprava Pribinovej a Čulenovej ul. 

Eurovea 2, s.r.o.   Karloveská 34, 841 04 Bratislava   50 957 279   04.09.2020   04.09.2020   0,- Eur   neurčitá  
BZOP 54/40202/2020 BVS

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Senec, Súbor rekreačných domov Senec JUH, Čierna Voda – etapa I.

SNN, spol. s r.o. Panenská 29, 811 03 Bratislava 35 842 831 03.09.2020   03.09.2020 0,- Eur  neurčitá
BZOP 53/40202/2020 BVS

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

Senec, Súbor rekreačných domov Senec JUH, Čierna Voda – etapa I.

SNN, spol. s r.o. Panenská 29, 811 03 Bratislava 35 842 831   03.09.2020   03.09.2020 0,- Eur  neurčitá
V 124/2020 Zmluva č. V 124/2020 Vadocký Fekal s.r.o. Mierová 172/19, 900 29 Nová Dedinka 53 038 177 02.09.2020 02.09.2020 nie je možné stanoviť(závisí od počtu vývozov v mesiaci) neurčitá
V 30/2013 Dodatok č.1 k zmluve č. V 30/2013 MIESTNY PODNIK SLUŽIEB – BM s.r.o. Smuha 1, 908 77 Borský Mikuláš 36 222 780 02.09.2020 12.07.2013 nie je možné stanoviť(závisí od počtu vývozov v mesiaci) neurčitá
V 122/2020 Zmluva č. V 122/2020 Film location managers s.r.o. Pražská 27, 811 04 Bratislava  50 262 050 03.09.2020 26.08.2020 nie je možné stanoviť(závisí od počtu vývozov v mesiaci) neurčitá
V 123/2020 Zmluva č. V 123/2020 SZABOTRANS s.r.o. Štefana Majora 447/62, 925 22 Veľké Úľany 51 405 393 26.08.2020 26.08.2020 nie je možné stanoviť(závisí od počtu vývozov v mesiaci) neurčitá
ZOP 42/40202/2020 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Bratislava, Záhorská Bystrica, Polyfunkčný súbor – WEST PARK I

West park – Záhorská Bystrica, s.r.o. Starorímska 2, 851 10 Bratislava 46 786 023  28.08.2020 28.08.2020 0,- Eur  neurčitá 
BZOP 55/40202/2020 BVS

Budúca prevádzka verejného vodovodu

IBV - 19 RD, Moravský Svätý Ján

STAVEX plus, s.r.o.  Záhradky 996, 908 72 Závod  35 966 513  24.08.2020  24.08.2020  0,- Eur  neurčitá 
W 12/2018 Dodatok č.2 k zmluve č. W 12/2018 WC PARTNER s.r.o. Nová Stráž, Obchodná ul. 632/21,      945 04 Komárno 51 071 193    24.08.2020 30.07.2018 nie je možné stanoviť(závisí od počtu vývozov v mesiaci) neurčitá
ZOP 55/40202/2020 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Bernolákovo - Predĺženie inž. sietí, Nová lúka II. (II. etapa) 

Obec Bernolákovo  Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo  00 304 662  25.08.2020  27.08.2020  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 56/40202/2020 BVS 

Prevádzka verejnej kanalizácie

Bernolákovo - Predĺženie inž. sietí, Nová lúka II. (II. etapa) 

Obec Bernolákovo  Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo  00 304 662  25.08.2020  27.08.2020  0,- Eur  neurčitá 
Dodatok č. 1 k BZOP 47/403/2019 BVS 

Dodatok k prevádzke verejnej kanalizácie

Kostolište, Obytný súbor IBV - Šutrovňa, Jakubovská cesta 

ID Projekt s.r.o.  Kostolište 332, 900 62 Kostolište  51 485 354  21.08.2020  21.08.2020  0,- Eur  neurčitá 
Dodatok č. 1 k BZOP 44/403/2019 BVS 

Dodatok k prevádzke verejného vodovodu

Kostolište, Obytný súbor IBV - Šutrovňa, Jakubovská cesta 

ID Projekt s.r.o.  Kostolište 332, 900 62 Kostolište 51 485 354  21.08.2020  21.08.2020  0,- Eur  neurčitá  
ZOP (B) 53/40202/2020 BVS

Prevádzka verejného vodovodu

Bernolákovo - Predĺženie inž. sietí, Nová lúka II. (I. etapa)

HABEMUS s.r.o. Tabakova 1804/7, 900 27 Bernolákovo 51 325 802 24.08.2020  24.08.2020  0,- Eur  neurčitá 
ZOP (B) 54/40202/2020 BVS 

Prevádzka verejnej kanalizácie

Bernolákovo - Predĺženie inž. sietí, Nová lúka II. (I. etapa)

HABEMUS s.r.o. Tabakova 1804/7, 900 27 Bernolákovo 51 325 802  24.08.2020 24.08.2020  0,- Eur  neurčitá 
DZ/225/2020/BVS

Darovanie verejného vodovodu

Most pri Bratislave - Obytná zóna Makové

Pardalis s. r. o. Červeňova 6, 811 03 Bratislava 35 913 053 24.08.2020 24.08.2020 0,- Eur  neurčitá 
Dodatok č. 1 k ZOP 33/1010/2017 BVS

Dodatok k prevádzke verejnej kanalizácie

Slovenský Grob, obytná zóna Manor, II. a III. etapa

General Development, s.r.o.

Obec Slovenský Grob

Sládkovičova 7, 811 04 Bratislava

Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob

35 940 913

00 305 073

19.08.2020 20.08.2020  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 51/40202/2020 BVS

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

Bratislava, Podunajské Biskupice, Obytný súbor VILIANA

WISDOM Investments a.s. Grösslingova 17, 811 09 Bratislava 36 781 614 20.08.2020 20.08.2020 0,- Eur  neurčitá
BZOP 44/40202/2020 BVS

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Bratislava, Podunajské Biskupice, Obytný súbor VILIANA

WISDOM Investments a.s. Grösslingova 17, 811 09 Bratislava 36 781 614 20.08.2020 20.08.2020 0,- Eur  neurčitá
V 92/2016 Dodatok č.5 k zmluve č. V 92/2016 Karol Ugróczky Mliečno 290, 931 01 Šamorín 40 558 495 9.08.2020 16.03.2016   nie je možné stanoviť(závisí od počtu vývozov v mesiaci) neurčitá
ZOP 51/40202/2020 BVS

Prevádzka verejného vodovodu

Nájomné bytové domy 2 x 12 b. j. v Borskom Mikuláši, SO 05 Verejný vodovod

Obec Borský Mikuláš Smuha 1/2, 908 77 Borský Mikuláš 00 309 419 20.08.2020 21.08.2020 0,- Eur  neurčitá
BZOP 45/40202/2020 BVS

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Miloslavov, IBV Alžbetka v Alžbetinom Dvore

FELD, s.r.o. Znievska 3149/40, 851 06 Bratislava  44 697 929 12.08.2020  12.08.2020 0,- Eur  neurčitá
BZOP 46/40202/2020 BVS

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie 

Miloslavov, IBV Alžbetka v Alžbetinom Dvore 

FELD, s.r.o. Znievska 3149/40, 851 06 Bratislava  44 697 929 12.08.2020 12.08.2020  0,- Eur neurčitá 
BZOP 47/40202/2020 BVS

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Bernolákovo, Poľná ul. - lokalita RZ 1 (etapa II.)

KKIMO Invest, s.r.o. Gorkého 11, 811 01 Bratislava  36 681 008  13.08.2020  13.08.2020  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 48/40202/2020 BVS

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

Bernolákovo, Poľná ul. - lokalita RZ 1 (etapa II.)

KKIMO Invest, s.r.o.  Gorkého 11, 811 01 Bratislava  36 681 008   13.08.2020  13.08.2020  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 47/40202/2020 BVS

Prevádzka verejného vodovodu

Kostolište - Nová alej Martina Benku II. etapa

ATOPS Development s.r.o. Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 46 911 880  12.08.2020  12.08.2020 0,- Eur neurčitá 
ZOP 45/40202/2020 BVS

Prevádzka verejnej kanalizácie

Bratislava, BERGAMON – Polyfunkčný areál, Mlynské nivy – Hraničná ulica – II. etapa

Nuppu Housing s. r. o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 51 084 520 03.08.2020  03.08.2020  0,- Eur neurčitá 
ZOP 44/40202/2020 BVS

Prevádzka verejného vodovodu

Bratislava, BERGAMON – Polyfunkčný areál, Mlynské nivy – Hraničná ulica – II. etapa

Nuppu Housing s. r. o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 51 084 520 03.08.2020  03.08.2020  0,- Eur neurčitá 
BP 8/40202/2020 BVS

Budúce odovzdanie a prevzatie verejného vodovodu

Šaštín - Stráže, IBV Pri Šaštínskom potoku

BREBIS, s.r.o.

U Vulgana 908, 908 41 Šaštín - Stráže

36 655 210 01.08.2020 01.08.2020  0,- Eur neurčitá 
BZOP 38/40202/2020 BVS

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Šaštín - Stráže, IBV Pri Šaštínskom potoku

BREBIS, s.r.o.

U Vulgana 908, 908 41 Šaštín - Stráže

36 655 210 01.08.2020 01.08.2020 0,- Eur neurčitá 
BZOP 39/40202/2020 BVS

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Technická infraštruktúra obec Bernolákovo, lokalita Nová lúka III. (II. etapa)

Združenie vlastníkov pozemkov Nová lúka R1-II Clementisova 1484/22, 900 27 Bernolákovo 42 354 234 04.08.2020 04.08.2020  0,- Eur neurčitá 
P 4/40202/2020 BVS

Odovzdanie a prevzatie verejnej kanalizácie

Bratislava, Obytný súbor Čulenova I. a II. etapa – SO D 204 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie na Bottovej ulici

SKY PARK RESIDENCES s. r. o.      Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 51 467 674 03.08.2020  03.08.2020  0,- Eur neurčitá
P 3/40202/2020 BVS

Odovzdanie a prevzatie verejného vodovodu

Bratislava, Obytný súbor Čulenova I. a II. etapa – SO D 207 Rekonštrukcia verejného vodovodu na Bottovej ulici

SKY PARK RESIDENCES s. r. o.      Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 51 467 674 03.08.2020  03.08.2020  0,- Eur neurčitá
ZOP 48/40202/2020 BVS

Prevádzka verejného vodovodu

Bytové domy Hamuliakovo

QUINTELA, s. r. o. Trnavská cesta 112 A, 821 04 Bratislava  43 966 161  03.08.2020  03.08.2020  0,- Eur neurčitá
ZOP 49/40202/2020 BVS

Prevádzka verejnej kanalizácie

Bytové domy Hamuliakovo

QUINTELA, s. r. o. Trnavská cesta 112 A, 821 04 Bratislava  43 966 161 03.08.2020 03.08.2020  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 46/40202/2020 BVS 

Prevádzka verejnej kanalizácie 

Bernolákovo, Technická infraštruktúra, Lokalita Nová Lúka III. (I. etapa)

Nová lúka III. Bernolákovo, občianske združenie Starorímska 2, 851 10 Bratislava 50 330 179 30.07.2020 30.07.2020 0,- Eur neurčitá
ZOP 43/40202/2020 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Bernolákovo, Technická infraštruktúra, Lokalita Nová Lúka III. (I. etapa)

Nová lúka III. Bernolákovo, občianske združenie Starorímska 2, 851 10 Bratislava 50 330 179 30.07.2020 30.07.2020 0,- Eur neurčitá
ZOP 19/403/2019 BVS

Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejnej kanalizácie

Bratislava Lamač, Bory Home I. 

Bory Home s.r.o.

Bory, a.s.

Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

48 099 171

36 740 896

30.07.2020 30.07.2020 0,- Eur neurčitá
ZOP 20/403/2019 BVS

Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu

Bratislava Lamač, Bory Home I. 

Bory Home s.r.o.

Bory, a.s.

Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

48 099 171

36 740 896

30.07.2020 30.07.2020 0,- Eur neurčitá
BZOP 41/40202/2020 BVS

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

Senica, IBV Topoľová II. a III. etapa 

POLEX s. r. o. Hurbanova 522/18, 905 01 Senica 34 110 691 23.07.2020 23.07.2020 0,- Eur neurčitá
BZOP 40/40202/2020 BVS

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Senica, IBV Topoľová II. a III. etapa 

POLEX s. r. o. Hurbanova 522/18, 905 01 Senica 34 110 691 23.07.2020 23.07.2020 0,- Eur neurčitá
BZOP 37/40202/2020 BVS

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

MLADÉ ČUNOVO - ZÁHRADY

SEGAMA, s. r. o. Ražná 5, 851 10 Bratislava 48 172 286 23.07.2020 23.07.2020 0,- Eur neurčitá
BZOP 36/40202/2020 BVS

Budúca prevádzka verejného vodovodu

MLADÉ ČUNOVO - ZÁHRADY

SEGAMA, s. r. o. Ražná 5, 851 10 Bratislava 48 172 286 23.07.2020 23.07.2020 0,- Eur neurčitá 
V 2/2013 Dodatok č. 3 k zmluve č. V 2/2013  o likvidácií odpadových vôd zo žúmp AGROPARTNER spol. s r.o. Plavecké Podhradie 258, 906 36 Plavecké Podhradie 34 134 000 20.7.2020 20.7.2020 nie je možné určiť závisí od počtu vývozcov neurčitá
VB/177/2020/BVS

Zmluva o zriadení vecného bremena

Obytný súbor Škultétyho 1. a 2. etapa (SO 12, 16.1 a 16.2)

Bavint, s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 36 725 994 22.07.2020 22.07.2020 0,- Eur neurčitá
VB/178/2020/BVS

Zmluva o zriadení vecného bremena

Obytný súbor Škultétyho 1. a 2. etapa (SO 12.1, 44, 45 a 46)

Bavint, s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 36 725 994 22.07.2020 22.07.2020 0,- Eur neurčitá
ZOP 27/40202/2020 BVS 

Prevádzka verejnej kanalizácie 

Rovinka, Technická infraštruktúra IMM Rovinka etapa I. a II., SO 04 predĺženie verejnej kanalizácie + ČS 

KALINA - STAV s. r. o.  Hlavná 1666/128C, 900 41 Rovinka  50 691 805  13.05.2020  17.07.2020  0,- Eur  neurčitá 
V 120/2020 Zmluva č. V 120/2020 o likvidácii odpadových vôd zo žúmp Ladislav Baráth Výkupný podnik Blahová 108, 930 52 Blahová 11 849 282 14.07.2020 cena - nie je možné stanoviť (závisí od počtu vývozov) neurčitá
V 89/2016 Dodatok č.1 k zmluve č. V 89/2016;  k zmluve o likvidácií odpadových vôd zo žúmp LEFEA s.r.o. Reca 535, 25 26 Reca 48 219 011 platnosť dodatku : od 06.07.2020 cena - nie je možné stanoviť (závisí od počtu vývozov v mesiaci) neurčitá
V 63/2013 Dodatok č.5 k zmluve č. V 63/2013; k zmluve o likvidácií odpadových vôd zo žúmp Viliam Szabó – AUTODOPRAVA Štefana Majora 447/62, 925 22 Veľké Úľany 35 196 882 dodatok  na obdobie od 6.7.2020  do 31.7.2020 6.7.2020 cena –nie je možné stanoviť (závisí od počtu vývozov) doba určitá od 6.7.2020 do 31.7.2020
P 1/40202/2020 BVS

Preložka verejnej kanalizácie

Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Zero Bypass Limited, organizačná zložka

Slovenská republika v.z. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava

Odborárska 21, 831 02 Bratislava

P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava

30 416 094

50 110 276

00 156 752

16.07.2020 0,- Eur neurčitá
BZOP 35/40202/2020 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Rovinka, Pri hrádzi, komunikácie a inžinierske siete 

R development s.r.o.  Haanova 12, 851 04 Bratislava  47 085 819  07.07.2020  07.07.2020  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 34/40202/2020 BVS 

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

Rovinka, Pri hrádzi verejná splašková kanalizácia 

R development s.r.o.  Haanova 12, 851 04 Bratislava  47 085 819  07.07.2020  07.07.2020  0,- Eur   neurčitá 
ZOP 39/40202/2020 BVS

Prevádzka verejného vodovodu

Miestna komunikácia Jarovce, SO 02 – rozšírenie verejného vodovodu

FORTE TRADE plus spol. s r.o. Kulačská 7/14, 929 01 Dunajská Streda 44 159 692 08.07.2020 08.07.2020 0,- Eur do 08.07.2021
Dodatok č. 5 k ZOP 28/1010/2004 BVS 

Dodatok č. 5 k prevádzke verejnej kanalizácie

 

Šaštín - Stráže, kanalizácia a ČOV 

Mesto Šaštín - Stráže

Alej 549, 908 41 Šaštín - Stráže  00 310 069  06.07.2020  07.07.2020  0,- Eur  neurčitá 
Dodatok č. 1 k ZOP 38/1010/2015 BVS 

Dodatok č. 1 k prevádzke verejnej kanalizácie

Slovenský Grob - Obytná zóna Manor, I. etapa SO 21 

General Development, s.r.o.

Obec Slovenský Grob 

Sládkovičova 7, 811 04 Bratislava

Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob 

35 940 913 

00 305 073 

26.06.2020  03.07.2020  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 39/40202/2020 BVS

Prevádzka verejného vodovodu

Dojč, IBV Pri škole I.

WERTIKA s.r.o. Agátová 1, 841 01 Bratislava 35 843 080  01.07.2020 01.07.2020  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 40/40202/2020 BVS

Prevádzka verejnej kanalizácie

Dojč, IBV Pri škole I.

WERTIKA s.r.o. Agátová 1, 841 01 Bratislava  35 843 080  01.07.2020 01.07.2020  0,- Eur neurčitá 
DOH/147/2020/BVS 

Dohoda o prevzatí dlhu a postúpení práv zo zmluvy k BZOP 77/403/2019 BVS

Bratislava, Bývanie Trnávka 

Esterian, a.s.

Ovocné sady s. r. o. 

Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava

Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava 

35 713 411

52 313 182 

01.07.2020  01.07.2020  0,- Eur  neurčitá 
DOH/146/2020/BVS 

Dohoda o prevzatí dlhu a postúpení práv zo zmluvy k BZOP 39/403/2019 BVS

Bratislava, Bývanie Trnávka 

Esterian, a.s.

Ovocné sady s. r. o. 

Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava

Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava 

35 713 411

52 313 182 

01.07.2020  01.07.2020  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 37/40202/2020 BVS 

Prevádzka verejnej kanalizácie

Senec, Zóna obytných domov YOUNG VILLAGE

STAV-COLOR investičná, s. r. o. Mierové nám. 2, 903 01 Senec 44 727 259 29.06.2020 29.06.2020 0,- Eur  neurčitá 
ZOP 36/40202/2020 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Senec, Zóna obytných domov YOUNG VILLAGE

STAV-COLOR investičná, s. r. o. Mierové nám. 2, 903 01 Senec 44 727 259 29.06.2020 29.06.2020 0,- Eur  neurčitá  
BP 16/403/2019 BVS 

Budúce odovzdanie a prevzatie verejného vodovodu

Bratislava - Jarovce Jantárova ulica, prekládka verejného vodovodu 

DCJ, s.r.o.  Hlavné námestie 4, 811 01 Bratislava  50 900 854  24.06.2020  24.06.2020  0,- Eur  neurčitá 
Dodatok č. 2 k BZOP 54/1010/2013 BVS

Dodatok č. 2 k zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o odbornom výkone prevádzky verejnej kanalizácie

Obytný súbor Dobré bývanie

S12 s.r.o.

Florianka s.r.o.

Šoltésovej 12, 811 08 Bratislava

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

36 695 343

52 650 782

29.06.2020 29.06.2020 0,- Eur neurčitá 
Dodatok č. 2 k BZOP 41/1010/2013 BVS

Dodatok č. 2 k zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o odbornom výkone prevádzky verejného vodovodu

Obytný súbor Dobré bývanie

S12 s.r.o.

Florianka s.r.o.

Šoltésovej 12, 811 08 Bratislava

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

36 695 343

52 650 782

29.06.2020 29.06.2020 0,- Eur neurčitá
BZOP 32/40202/2020 BVS 

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

Bernolákovo - Nová lúka II. - 2. etapa, splašková kanalizácia 

Obec Bernolákovo  Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo  00 304 662  23.06.2020  24.06.2020  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 31/40202/2020 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Bernolákovo - Nová lúka II. predĺženie IS - II. etapa 

Obec Bernolákovo  Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo  00 304 662  23.06.2020  24.06.2020  0,- Eur  neurčitá 
BD/108/2020/BVS 

Budúce darovanie verejného vodovodu

Skalica, bytové domy Lúčky, SO Rozšírenie verejného vodovodu 

Byty Lúčky s. r. o.  Čulenova 2175/1, 909 01 Skalica  52 492 273  12.06.2020  12.06.2020  0,- Eur  neurčitá 
DZ/123/2020/BVS 

Darovanie verejného vodovodu

Štefanová, Výstavba RD a inžinierskych sietí, prípojok a príjazdovej komunikácie 

MALCOM, spol. s.r.o.  Pri potoku 53/17, 906 38 Rohožník  36 360 244  17.06.2020  17.06.2020  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 22/40202/2020 BVS 

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

IBV Miloslavov - Alžbetin Dvor, RZ 9 

VIKINELA s.r.o.  Alžbetin Dvor 1859, 900 42 Miloslavov  46 001 263  22.06.2020  22.06.2020  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 26/40202/2020 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Miloslavov - Alžbetin dvor RZ 9 

VIKINELA s.r.o.  Alžbetin Dvor 1859, 900 42 Miloslavov  46 001 263  22.06.2020  22.06.2020  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 38/40202/2020 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Obytná zóna Dunajská Lužná

BUDDY INVEST s.r.o. Vyšehradská 18, 851 06 Bratislava 36 779 482 23.06.2020 23.06.2020 0,- Eur neurčitá 
ZOP 31/40202/2020 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Južné mesto - zóna B1, bytový dom B I., SO - 10 Verejný vodovod - vetva B 2.1 

SLNEČNICE - MESTO 2, k.s.  Poštová 3, 811 06 Bratislava  50 335 332  16.06.2020  16.06.2020  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 35/40202/2020 BVS 

Prevádzka verejnej kanalizácie

Miloslavov, Technická infraštruktúra, lokalita RZ 11/II

OC Miloslavov, s.r.o. Miloslavov 1282, 900 42 Miloslavov 48 238 431 23.06.2020 23.06.2020 0,- Eur neurčitá 
ZOP 34/40202/2020 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Miloslavov, Technická infraštruktúra, lokalita RZ 11/II

OC Miloslavov, s.r.o. Miloslavov 1282, 900 42 Miloslavov 48 238 431 23.06.2020 23.06.2020 0,- Eur neurčitá 
ZOP 33/40202/2020 BVS 

Prevádzka verejnej kanalizácie

Bernolákovo, IBV Nálepkova ulica, splašková kanalizácia

HEATING PRO, s. r. o. Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava 47 235 322 16.06.2020 16.06.2020 0,- Eur neurčitá 
BVB/96/2020/BVS  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku 

Hlavné mesto Slovenskej republiky

3angel, s.r.o. 

Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 1

Mraziarenská 6, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov 

00 603 481

47 972 904 

04.06.2020  05.06.2020  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 28/40202/2020 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Obytný súbor Noemis 

ISMONT, s.r.o.  Strojárenská 1C, 917 02 Trnava  45 593 141  02.06.2020  02.06.2020  0,- eur  neurčitá 
ZOP 32/40202/2020 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Malacky, Individuálna zástavba rodinných domov - PREDIUM

DOM SYSTÉM s.r.o. Ulica 29. augusta 23, 811 09 Bratislava 35 847 042 08.06.2020 08.06.2020

0,-  Eur

neurčitá
ZOP 30/40202/2020 BVS 

Prevádzka verejnej kanalizácie

Malacky, Individuálna zástavba rodinných domov - PREDIUM 

DOM SYSTÉM s.r.o. Ulica 29. augusta 23, 811 09 Bratislava 35 847 042 08.06.2020 08.06.2020

0,-  Eur

neurčitá
BZOP 29/40202/2020 BVS 

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

Miloslavov, Predĺženie verejných sietí

BAUGROUP s. r. o. Závodná 3, 821 07 Bratislava 45 875 308 01.06.2020 01.06.2020

0,-  Eur

neurčitá
BZOP 27/40202/2020 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Miloslavov, Predĺženie verejných sietí

BAUGROUP s. r. o. Závodná 3, 821 07 Bratislava 45 875 308 01.06.2020 01.06.2020

0,-  Eur

neurčitá
VB/70/2020 BVS

Zmluva o zriadení vecného bremena

Južné mesto - Bratislava - Petržalka, Primárna infraštruktúra

POPPER, a.s.

JM - Popper, s.r.o.

JM - Cresco, s.r.o.

Štúrova 11, 811 02 Bratislava

Štúrova 11, 811 02 Bratislava

Poštová 3, 811 06 Bratislava

35 768 673

47 258 829

47 254 653

06.05.2020 06.05.2020

0,-  Eur

neurčitá
BZOP 15/403/2020 BVS  Budúca prevádzka verejného vodovodu

Ivanka pri Dunaji, IBV Vrbina - zmena rozsahu predmetu zmluvy

ODDO REAL, s.r.o. Vápenná 7, 821 04 Bratislava 46 279 547 26.05.2020 26.05.2020 0,- Eur  neurčitá 
ZOP 28/40202/2020 BVS 

Prevádzka verejnej kanalizácie

Rovinka, III. etapa

3P DEVELOPMENT IS s.r.o. Mliekárenská 3, 821 09 Bratislava 50 329 090 22.05.2020 22.05.2020 0,- Eur  neurčitá 
ZOP 23/403/2020 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Rovinka, III. etapa

3P DEVELOPMENT IS s.r.o. Mliekárenská 3, 821 09 Bratislava 50 329 090 22.05.2020 22.05.2020 0,- Eur  neurčitá 
VB/20/2020/BVS 

Zmluva o zriadení vecného bremena

Obchodné centrum Pezinok

Mesto Pezinok Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 00 305 022 21.04.2020 21.04.2020 0,- Eur  neurčitá 
VB/94/2020/BVS 

Zmluva o zriadení vecného bremena

Bytové domy Bystrická 

Bystrická, s. r. o.  Panenská 6, 811 03 Bratislava  46 836 594  18.05.2020  18.05.2020  0,- Eur  neurčitá 
VB/35/2020/BVS 

Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501172000

Obytný súbor Jarabiny 

Hlavné mesto SR Bratislava

Jarabiny Invest, a.s. 

Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 1

Staromestská 3, 811 03 Bratislava 

00 603 481

36 777 536 

22.04.2020  24.04.2020  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 25/40202/2020 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Bratislava - Ružinov - Bytové a polyfunkčné objekty dopr. služieb - primárna infraštruktúra 1. a 2. etapa výstavby 

Pravé krídlo s.r.o.  Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava  50 941 615  13.05.2020  13.05.2020  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 21/40202/2020 BVS 

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

Bratislava - Ružinov - Bytové a polyfunkčné objekty dopr. služieb - primárna infraštruktúra 1. a 2. etapa výstavby 

Pravé krídlo s.r.o.  Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava  50 941 615  13.05.2020  13.05.2020  0,- Eur  neurčitá 
BP 7/40202/2020 BVS 

Budúce odovzdanie a prevzatie vodnej stavby

Bratislava_Ružinov- Bytové a polyfunkčné objekty dopr. služieb - Primárna infraštruktúra a 1. etapa výstavby 

Pravé krídlo s.r.o.  Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava  50 941 615  13.05.2020  13.05.2020  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 24/40202/2020 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Technická infraštruktúra IMM Rovinka I. a II. etapa 

KALINA STAV, s.r.o.  Hlavná 1666/128C, 900 41 Rovinka  50 691 805  13.05.2020  13.05.2020  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 17/403/2020 BVS 

Prevádzka verejnej kanalizácie

Kostolište - Nová Alej Martina Benku II. etapa 

ATOPS Development, s.r.o.  Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava  46 911 880  07.04.2020  12.05.2020  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 21/403/2020 BVS 

Prevádzka verejnej kanalizácie

Miloslavov IBV Alžbetin Dvor II. SO 03 Verejná splašková kanalizácia + ČS 

RTP 01, s.r.o.  Záborského 42, 831 03 Bratislava  45 590 742  20.04.2020  13.05.2020  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 18/403/2020 BVS 

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

Podunajské Biskupice - technická infraštruktúra pre 25 RD, ul. Vinohradnícka, Hydinárska 

IWG TRUST s.r.o.  Pribinova 18, 821 09 Bratislava - Ružinov  35 922 192  11.05.2020  11.05.2020  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 17/403/2020 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Podunajské Biskupice - technická infraštruktúra pre 25 RD, ul. Vinohradnícka, Hydinárska 

IWG TRUST s.r.o. Pribinova 18, 821 09 Bratislava - Ružinov  35 922 192  11.05.2020  11.05.2020  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 24/40202/2020 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Miloslavov, Inžinierske siete a komunikácie pre lok. RZ 10

WERTIKA s.r.o. Agátová 1, 844 27 Bratislava 35 843 080 07.05.2020 07.05.2020 0,- Eur  neurčitá 
BZOP 23/40202/2020 BVS 

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

Miloslavov, Inžinierske siete a komunikácie pre lok. RZ 10

WERTIKA s.r.o. Agátová 1, 844 27 Bratislava 35 843 080 07.05.2020 07.05.2020 0,- Eur  neurčitá 
ZOP 29/40202/2020 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Technická infraštruktúra lokality Potočné, Bratislava - Rača

Potočné s. r. o. Vavrinecká 13,831 52 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 45 343 870 28.04.2020 28.04.2020 0,- Eur  neurčitá 
ZOP 3/403/2020 BVS 

Prevádzka verejnej kanalizácie

Technická infraštruktúra lokality Potočné, Bratislava - Rača

Potočné s. r. o. Vavrinecká 13,831 52 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 45 343 870 28.04.2020 28.04.2020 0,- Eur  neurčitá 
VB/61/2020/BVS 

Zmluva o zriadení vecného bremena 

Bratislava, m. č. Jarovce, Výstavba rodinných domov Jarovce - Východ (102) - Technická infraštruktúra

VENET, a.s. Ružová dolina 10, 820 05 Bratislava 35 795 069 15.04.2020 15.04.2020 0,- Eur  neurčitá 
ZOP 25/40202/2020 BVS 

Prevádzka verejnej kanalizácie

BA-DNV 3 bytové domy - Bystrická ulica Amber

Bystrická, s. r. o. Panenská 6, 811 03 Bratislava 46 836 594 29.04.2020 29.04.2020 0,- Eur  neurčitá 
BP 6/40202/2020 BVS

Budúce odovzdanie a prevzatie vodnej stavby

Bratislava_Trnávka, prekladisko DPD, Pri letisku, preložka verejnej splaškovej kanalizácie

Tale resort, s.r.o. Kováčska 6, 831 04 Bratislava 50 083 244 29.04.2020 29.04.2020 0,- Eur  neurčitá 
BZOP 20/403/2020 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Rovinka, IBV Rovinka – Stred, Prístupová komunikácia a prísl. Tech. Infraštruktúra

PM ROVINKA, s. r. o. Medená 10M, 811 02 Bratislava 47 536 870 17.04.2020 17.04.2020 0,- Eur  neurčitá 
BZOP 19/403/2020 BVS 

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

Rovinka, IBV Rovinka – Stred, Prístupová komunikácia a prísl. Tech. Infraštruktúra

PM ROVINKA, s. r. o. Medená 10M, 811 02 Bratislava 47 536 870 05.05.2020 05.05.2020 0,- Eur  neurčitá 
BZOP 16/403/2020 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Chorvátsky Grob, Priečna ulica, verejný vodovod 

EKOBUNGALOV, s. r. o.  Za dráhou 21, 902 01 Pezinok  48 159 930  29.04.2020  29.04.2020  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 26/40202/2020 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Miloslavov, IBV Alžbetin dvor II. 

RTP 01, s. r. o. Záborského 42, 831 03 Bratislava  45 590 742  29.04.2020  29.04.2020  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 22/403/2020 BVS 

Prevádzka verejnej kanalizácie

Bernolákovo, Obytná zóna Nová Bažantnica, I. etapa Verejná splašková kanalizácia

Nová Bažantnica cesty, s. r. o. Svetlá 1, 811 02 Bratislava 52 215 008 15.04.2020 21.04.2020 0,- Eur  neurčitá  
VB/36/2020/BVS 

Zmluva o zriadení vecného bremena 

SO 04.1 - Rekonštrukcia verejného vodovodu Mlynské Nivy

Rehoľa svätej Alžbety

Jarabiny Invest, a.s. 

Špitálska 21, 812 32 Bratislava 1

Staromestská 3, 811 03 Bratislava 

00 585 718

36 777 536 

07.04.2020  07.04.2020  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 15/403/2020 BVS 

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

Miloslavov, Technická infraštruktúra RZ 12 - II. etapa

MILOSLAVOV RZ 12, o.z.  Miloslavov 426, 900 42 Miloslavov  52 862 593  23.03.2020  23.03.2020  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 18/403/2020 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Bratislava - Južné mesto - Zóna B1 - bytový dom B.I., SO -10 VV Vetva B2.1 vetva B2.2 

SLNEČNICE - MESTO 2, k.s.  Poštová 3, 811 06 Bratislava  50 335 332  23.04.2020  23.04.2020  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 19/403/2020´BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Ruža Častá 

WERTIKA s.r.o.  Agátová 1, 844 27 Bratislava  35 843 080  17.04.2020  17.04.2020  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 11/403/2020 BVS 

Prevádzka verejnej kanalizácie

Ruža Častá 

WERTIKA s.r.o.  Agátová 1, 844 27 Bratislava  35 843 080  17.04.2020  17.04.2020  0,- Eur  neurčitá 
BVB/39/2020//BVS 

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501262000/0099

pre uloženie verejnej kanalizácie a čerpacej stanice k stavbe "Smartti Údernícka, Polyfunkčné bytové domy" 

Hlavné mesto SR Bratislava

YIT Slovakia a.s. 

Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 1

Račianska 153/A, 831 54 Bratislava 

00 603 481

35 718 625 

22.04.2020  23.04.2020  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 20/403/2020 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Bytové domy Bystrická 

Bystrická, s. r. o.  Panenská 6, 811 03 Bratislava  46 836 594   14.04.2020  14.04.2020  0,- Eur  neurčitá 
P 2/403/2020 BVS 

Odovzdanie a prevzatie vodnej stavby

Vodovod Eisnerova - Záhradná, SO 01 Rekonštrukcia existujúceho potrubia DN 400 

Bystrická, s. r. o.  Panenská 6, 811 03 Bratislava  46 836 594  14.04.2020  14.04.2020  0,- Eur  neurčitá 
ZOP (B) 10/403/2020 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Vodovod Eisnerova - Záhradná, SO 02 Prepojenie ulíc Eisnerova - Záhradná  

Bystrická, s. r. o.  Panenská 6, 811 03 Bratislava  46 836 594  03.03.2020 03.03.2020  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 16/403/2020 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Bratislava- Petržalka Južné Mesto - zóna b1 - bytový dom B.I., SO - 10 VV vetva B2.3 

SLNEČNICE - MESTO 2, k.s.  Poštová 3, 811 06 Bratislava  50 335 332  17.04.2020  17.04.2020  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 14/403/2020 BVS 

Prevádzka verejnej kanalizácie

Bratislava-Petržalka Južné Mesto - zóna B1 - bytový dom SO - 08 splašková kanalizácia Stoka B - s 2.1. 

SLNEČNICE - MESTO 2, k.s.  Poštová 3, 811 06 Bratislava  50 335 332  17.04.2020 17.04.2020  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 13/403/2020 BVS 

Prevádzka verejnej kanalizácie

Výstavba inžinierskych sietí a komunikácie pre 20rd, lok. Pri Kniežacích Mohylách 

Vily Lužná, s.r.o.  Strojárenská 1C/917 02 Trnava  51 473 542  14.04.2020  14.04.2020  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 12/403/2020 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Výstavba inžinierskych sietí a komunikácie pre 20 RD, lok. Pri Kniežacích Mohylách 

Vily Lužná, s.r.o.  Strojárenská 1C, 917 02 Trnava  51 473 542  14.04.2020  14.04.2020  0,- Eur  neurčitá 
Dodatok č. 1 k ZOP (B) 11/403/2018 BVS

Predĺženie platnosti a účinnosti zmluvy o prevádzke verejnej kanalizácie

Dunajské predmestie, I. a II. etapa

TRAJEKT PLUS, a. s. Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava 36 865 877  17.04.2020 17.04.2020  0,- Eur neurčitá 
ZOP 15/403/2020 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Most pri Bratislave, IBV pre 12 rodinných domov – II., verejný vodovod

ISMONT, s.r.o. Strojárenská 1C, 917 02 Trnava 45 593 141 14.04.2020 14.04.2020 0,- Eur neurčitá 
ZOP 7/403/2020 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Bernolákovo, Obytná zóna Nová Bažantnica – 1. etapa

Nová Bažantnica cesty, s. r. o. Svetlá 1, 811 02 Bratislava 52 215 008 15.04.2020 15.04.2020 0,- Eur neurčitá 
Dodatok č. 1 k ZOP 1/403/2020 BVS

Prevádzka vereného vodovodu - zmena v predmete zmluvy

Obytný súbor Jarabiny, Mlynské nivy, Bratislava

Jarabiny Invest, a. s. Staromestská 3, 811 03 Bratislava 36777536 06.03.2020 06.03.2020 0,- Eur neurčitá 
VB/256/2019/BVS 

Zriadenie vecného bremena 

Vodovod Eisnerova - Záhradná v Bratislave - Devínskej Novej Vsi

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK štátny podnik 

Bystrická, s.r.o.

Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 

Panenská 6, 811 03 Bratislava

36 022 047

46 836 594 

10.03.2020  1.4.2020  0,- Eur  neurčitá 
Dohoda o ukončení Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby č. BP 1/403/2019 BVS Dohoda o ukončení Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby č. BP 1/403/2019 BVS Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 30 416 094 17.03.2020 26.03.2020 0,- Eur  neurčitá 
BZOP 13/403/2020 BVS 

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

Bernolákovo, Lesná ulica, splašková kanalizácia

Obec Bernolákovo Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo 00 304 662 06.03.2020 07.03.2020 0,- Eur  neurčitá 
ZOP 8/403/2020 BVS 

Prevádzka verejnej kanalizácie

Slovenský Grob, Ul. Pri Štadióne a Chorvátska ul., rozšírenie verejnej kanalizácie, I. etapa

Obec Slovenský Grob Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob 00 305 073 13.03.2020 17.03.2020 0,- Eur  neurčitá 
BD/28/2020/BVS 

Budúce darovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie

Dubová, Za Hošťákmi, parc. č. 1215/64, 79, 80, 1239/1 inžinierske siete 

A. Pravda

J. Pravdová

V. Fajnorová

M. Fajnor

E. Manduľáková 

Harmónia 3005, 900 01 Modra

Harmónia 3005, 900 01 Modra

Družstevná 1395/13, 900 01 Modra

Družstevná 1395/13, 900 01 Modra

Podhorská 224/19, 900 90 Dubová 

06.03.2020  06.03.2020  0,- Eur  neurčitá 
BP 5/403/2020 BVS

Budúce odovzdanie a prevzatie vodnej stavby

Častá, Štefanovská ulica, Obytný súbor Paradise Housing, SO 33 – prekládka verejného vodovodu

GAMYSTAV s. r. o. Dolná 63/96, 900 01 Modra 44 879 911 03.03.2020 03.03.2020 0,- Eur  neurčitá 
Dodatok č. 1 k ZOP 65/403/2019 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Nová Dedinka - Výstavba súboru 57 rodinných domov s komunikáciami a inžinierskymi sieťami - zmena vlastníka verejného vodovodu

Obec Nová Dedinka Obecný úrad, Mierová 11, 900 29 Nová Dedinka 00 304 981 04.03.2020 06.03.2020 0,- Eur  neurčitá 
BP 2/403/2020 BVS

Budúce odovzdanie a prevzatie vodnej stavby

Bratislava, Staré Mesto, Polyfunkčný areál Lamačská cesta Bratislava - VK

BRATISLAVA WEST GATE, s. r. o. Rusovská cesta 15, 851 01 Bratislava 46 686 801 05.03.2020 05.03.2020 0,- Eur  neurčitá 
BP 1/403/2020 BVS

Budúce odovzdanie a prevzatie vodnej stavby

Bratislava, Staré Mesto, Polyfunkčný areál Lamačská cesta Bratislava - VV

BRATISLAVA WEST GATE, s. r. o. Rusovská cesta 15, 851 01 Bratislava 46 686 801 05.03.2020 05.03.2020 0,- Eur  neurčitá 
Dodatok č. 1 k OST/429/2018 BVS 

Dodatok č. 1 k Zmluve o dobudovaní verejného vodovodu č. OST/429/2018 BVS

Vinohradis Villas s. r. o. 

Námestie Andreja Hlinku 3, 831 03 Bratislava  36 858 200  03.03.2020  03.03.2020  0,- Eur  neurčitá 
BP 4/403/2020 BVS

Budúce odovzdanie a prevzatie vodnej stavby

Malacky, Hromadná podzemná garáž, prekládka VV

GAST SLOVAKIA, spol. s .r.o. Záhorácka 5, 901 01 Malacky 35864788 03.03.2020 03.03.2020 0,- Eur neurčitá
BP 3/403/2020 BVS

Budúce odovzdanie a prevzatie vodnej stavby

Malacky, Hromadná podzemná garáž, prekládka VK

GAST SLOVAKIA, spol. s .r.o. Záhorácka 5, 901 01 Malacky 35864788 03.03.2020 03.03.2020 0,- Eur  neurčitá
BZOP 12/403/2020 BVS 

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

Plavecký Štvrtok SO 04 rozšírenie verejnej kanalizácie 

Združenie CHRÍB, o. z.  Plavecký Štvrtok 247, 900 68 Plavecký Štvrtok  51 134 021  28.02.2020  28.02.2020  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 11/403/2020 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Plavecký Štvrtok, Komunikácie, chodníky a inžinierske siete, lokalita Chríb 

Združenie CHRÍB, o. z.  Plavecký Štvrtok 247, 900 68 Plavecký Štvrtok  51 134 021  28.02.2020  28.02.2020  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 9/403/2020 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Biocentrum Košariská, SO 07.1 Verejný vodovod 

BIOMINERAL s.r.o.  Riazanská 59, 831 03 Bratislava  46 206 949  03.03.2020  03.03.2020  0,- Eur  neurčitá 
ZDV1/403/2020/BVS  Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností dvoch vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácií v spojení so Zmluvou o odvádzaní odpadových vôd

BVS Stav, s. r. o. 

Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o. 

Alstrova 6014/31, 831 06 Bratislava

Panenská 7, 811 03 Bratislava 

52 532 071

34 134 697 

24.02.2020  24.02.2020  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 7/403/2020 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Bratislava, Terraimmobilien – technická infraštruktúra

TERRAIMMOBILIEN s.r.o. Vlčie hrdlo 90/A, 821 07 Bratislava 35 926 872 20.02.2020 20.02.2020 0,- Eur  neurčitá
BZOP 6/403/2020 BVS 

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

Obytný súbor Dolný Slanec 

GRUNT, a.s.  Horská 11/C, 831 52 Bratislava  35 771 160  17.02.2020  17.02.2020  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 10/403/2020 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Obytný súbor Dolný Slanec, Bratislava -Rača 

GRUNT, a.s.  Horská 11/C, 831 52 Bratislava  35 771 160  17.02.2020  17.02.2020  0,- Eur  neurčitá 
VB 255/2019/BVS 

Zriadenie vecného bremena 

Devínska Nová Ves_Vodovod Eisnerova - Záhradná

Železnice Slovenskej republiky

Bystrická, s.r.o. 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Panenská 6, 811 03 Bratislava 

31 364 501

46 836 594 

09.01.2020  15.01.2020  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 9/403/2020 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Chorvátsky Grob, Športová ulica 

EKOBUNGALOV, s. r. o.  Za dráhou 21, 902 01 Pezinok  48 159 930  12.02.2020  12.02.2020  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 4/403/2020 BVS 

Prevádzka verejnej kanalizácie

Obytný súbor Jarabiny SO5.1A Prekládka VK Slovak Telekom 

Jarabiny Invest, a. s. Staromestská 3, 811 03 Bratislava 36 777536  10.02.2020  10.02.2020  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 8/403/2020 BVS 

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

Technická infraštruktúra Ivanka pri Dunaji, lok. Dombale I., Bytový komplex Dubaj 

EURO INVEST Developmnet, s.r.o.  796, 900 46 Most pri Bratislave  43 989 861  11.02.2020  11.02.2020  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 85/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie 

Bory Home III

Bory Home s. r. o.  Digital Park II. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava  48 099 171  12.12.2019  12.12.2019  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 84/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Bory Home III

 

Bory Home s. r. o.  Digital Park II. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava  48 099 171  12.12.2019  12.12.2019  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 2/403/2020 BVS 

Zmluva o budúcej prevádzke verejného vodovodu

Bratislava - Petržalka, Polyfunkčný komplex Matador, SO 14 verejný vodovod 1. etapa, 2. etapa 

MTS SVK Development 01, s.r.o.  Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov  50 650 360  05.02.2020  05.02.2020  0,- Eur  neurčitá 
BVB/276/2019/BVS 

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286508811900/0099

KOPČIANSKA - JUH I. Stavba Technická infraštruktúra Bratislava, Kopčianska 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Nesto Juh Land Development, s.r.o.

Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 1

Legionárska 10, 811 07 Bratislava 

00 603 481

48 179 957 

03.02.2020  04.02.2020  0,- Eur  neurčitá
ZOP 6/403/2020 BVS 

Prevádzka verejnej kanalizácie

Bytový dom Hollého, Holíč 

HANT Developmnet, a. s.  Stará Ivanská cesta 1/386, 821 04 Bratislava  47 800 011  04.02.2020  04.02.2020  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 2/403/2020 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Bytový dom Hollého, Holíč, Verejný vodovod 

HANT Development, a. s.  Stará Ivanská cesta 1/386, 821 04 Bratislava  47 800 011  04.02.2020  04.02.2020  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 4/403/2020 BVS 

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

Prievaly, lokalita Záhrady rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 

Obec Prievaly  Prievaly 189, 906 34 Prievaly  00 309 885  24.01.2020  30.01.2020  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 3/403/2020 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Prievaly, lokalita Záhrady, SO rozšírenie verejného vodovodu 

Obec Prievaly  Prievaly 189, 906 34 Prievaly  00 309 885  24.01.2020  30.01.2020  0,- Eur  neurčitá 
ZOP (B) 5/403/2020 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Jarovce, Zástavba rodinných domov a polyfunkčných domov s prístupovou komunikáciou, SO Verejný vodovod

MV-Build s.r.o. Beňadická 8, 851 06 Bratislava 51 444 500 30.01.2020 30.01.2020 0,- Eur  neurčitá 
BZOP 5/403/2020 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Senica, Výroba betónových prvkov SO.02-A Predĺženie verejného vodovodu DN 200 

REHUŠ s.r.o.  Železničná 1524, 905 01 Senica  45 249 113  24.01.2020  24.01.2020  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 1/403/2020 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Obytný súbor Jarabiny, Mlynské nivy, Bratislava 

Jarabiny Invest, a. s.  Staromestská 3, 811 03 Bratislava  36 777 536  24.01.2020  24.01.2020  0,- Eur  neurčitá 
VB/270/2019/BVS

Zriadenie vecného bremena

Bratislava, m. č. Devínska Nová Ves, parc. reg. "E", parc. č. 3089 a 3137

Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom

Bystrická, s. r. o.

Búdkova 36, 817 15 Bratislava

Panenská 6, 811 03 Bratislava

17 335 345

46 836 594

18.12.2019 28.12.2019 0,- Eur neurčitá 
BZOP 1/403/2020 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Nová Dedinka, Inžinierske siete a komunikácia, I. etapa pre lokalitu Slniečko

WERTIKA s.r.o. Agátová 1, 844 27 Bratislava 35 843 080 22.01.2020 22.01.2020 0,- Eur neurčitá 
BD/287/2019/BVS Budúce darovanie verejnej kanalizácie
Ivanka pri Dunaji, IBV Vrbina - II. etapa
ODDO REAL, s.r.o. Vápenná 7, 821 04 Bratislava 46 279 547 09.01.2020 09.01.2020 0,- Eur neurčitá 
Dodatok č. 2 k ZOP 17/1010/2010 BVS 

Dodatok č. 2 k prevádzke verejného vodovodu

Bratislava_Dúbravka Obytná zóna Brižitie sever technická infraštruktúra a rekonštrukcia prístupovej komunikácie, ul. Pri kríži 

VILLA RUSTICA , s. r. o.  Zámocká 36, 811 01 Bratislava  44 211 601  09.01.2020  09.01.2020  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 88/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

Malacky - Komunikácia a technická infraštruktúra pre obytný súbor "Veľkomoravská II" verejná kanalizácia 

NODOM, s. r. o.  Skuteckého 1635/6, 901 01 Malacky  50 834 941 09.01.2020  09.01.2020  0,-Eur  neurčitá 
BZOP 86/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Ivanka pri Dunaji, IBV Vrbina – II. etapa

ODDO REAL, s.r.o. Vápenná 7, 821 04 Bratislava 46 279 547 20.12.2019 20.12.2019 0,- Eur  neurčitá 
P 6/403/2019 BVS

Odovzdanie a prevzatie vodnej stavby

Bratislava, Polyfunkčný objekt Ružinov, prekládka verejného vodovodu

Rosum s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 36 799 041 17.12.2019 17.12.2019 0,- Eur  neurčitá 
P 7/403/2019 BVS Odovzdanie a prevzatie vodnej stavby

 

Bratislava, Polyfunkčný objekt Ružinov, prekládka verejnej kanalizácie

Rosum s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 36 799 041 17.12.2019 17.12.2019 0,- Eur  neurčitá 
ZOP 72/403/2019 BVS 

Prevádzka verejnej kanalizácie

IBV Viničné – Pri háji

Obec Viničné Cintorínska 1000/13, 900 23 Viničné
00 305 154
17.12.2019 19.12.2019 0,- Eur  neurčitá 
ZOP 84/403/2019 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Kuchyňa, Obytná zóna Kuchyňa - Sady 

BESTAV - STAVOCEL, s.r.o.  Cesta mládeže 2803, 901 01 Malacky  47 615 711  20.12.2019  20.12.2019  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 83/403/2019 BVS 

Prevádzka verejnej kanalizácie

Obytná zóna na Východnej ulici, Bratislava - Rača 

ATOPS Development s. r. o.  Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava - Ružinov  46 911 880  20.12.2019  20.12.2019  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 81/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

Slovenský Grob, Príprava infraštruktúry pre výstavbu RD blok 39- II. etapa 

ORECHOVÁ s. r. o.  Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava 43 783 449  17.12.2019  17.12.2019  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 46/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Slovenský Grob, Príprava infraštruktúry pre výstavbu RD blok 39 - II. etapa  

ORECHOVÁ s. r. o.  Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava  43 783 449  17.12.2019  17.12.2019  0,- Eur  neurčitá 
ZDV/4/403/2019/BVS  Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností dvoch vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácií v spojení so Zmluvou o odvádzaní odpadových vôd 

Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o.

Združenie vlastníkov pozemkov "Nový Miloslavov"

Panenská 7, 811 03 Bratislava

Panenská 25, 811 03 Bratislava

34 134 697

42 447 321

18.12.2019  18.12.2019  0,- Eur  neurčitá 
ZDV/3/403/2019/BVS  Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností dvoch vlastníkov prevádzkovo súvisiacich  verejných vodovodov v spojení so Zmluvou o distribúcii pitnej vody z verejného vodovodu na účely jej ďalšej dodávky konečným spotrebiteľom

Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o.

Združenie vlastníkov pozemkov "Nový Miloslavov" 

Panenská 7, 811 03 Bratislava

Panenská 25, 811 03 Bratislava 

34 134 697

42 447 321 

18.12.2019  18.12.2019  0, - Eur  neurčitá 
BZOP 74/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Rovinka, Inžinierske siete a komunikácia pre obytnú skupinu 11 rodinných domov

BATAX, spol. s r.o. Rovinka č. 34, 900 41 Rovinka 31 450 342 10.12.2019 10.12.2019 0,- Eur  neurčitá
BZOP 80/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

Rovinka, Inžinierske siete a komunikácia pre obytnú skupinu 11 rodinných domov

BATAX, spol. s r.o. Rovinka č. 34, 900 41 Rovinka 31 450 342 10.12.2019 10.12.2019 0,- Eur  neurčitá
ZOP 82/403/2019 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Senec, Nová tehelňa Senec, Technická infraštruktúra, Bytové domy A3, A4, B1 

ATOPS s. r. o.  Lombardiniho 17, 831 03 Bratislava  46 429 701  12.12.2019  12.12.2019  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 81/403/2019 BVS 

Prevádzka verejnej kanalizácie

Nová Tehelňa Senec, bytové domy A3, A4, B1, SO 309 Verejná splašková kanalizácia 

ATOPS s. r. o.  Lombardiniho 17, 831 03 Bratislava  46 429 701  12.12.2019  12.12.2019  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 41/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Kráľová pri Senci "IBV Pri Kostolnej - Rozšírenie verejného vodovodu" 

BEST LAND, s.r.o.  Kráľová pri Senci 743, 900 50 Kráľová pri Senci  36 843 776  12.12.2019  12.12.2019  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 77/403/2019 BVS 

Prevádzka verejnej kanalizácie

IBV Miloslavov - Vínna alej

VIKINELA s.r.o. Alžbetin Dvor 1859, 900 42 Miloslavov 46 001 263 25.11.2019 04.12.2019 0,-Eur  neurčitá 
ZOP (B) 78/403/2019 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Sološnica, Obytná zóna Púpava II 

RAL group Slovakia s. r. o.  Mostová 6, 811 02 Bratislava  46 135 138  05.12.2019  05.12.2019  0,-Eur  neurčitá 
BZOP 76/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Kopčianska Juh, I. stavba - technická infraštruktúra, SO.400.IS. 1 Rekonštrukcia verejného vodovodu DN 300, SO.400.IS.2 Rekonštrukcia verejného vodovodu DN150 

Nesto Juh Land Development, s.r.o.  Legionárska 10, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto  48 179 957  02.12.2019  02.12.2019  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 80/403/2019 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

IBV MLYNY SENICA, V. etapa

WERTIKA s.r.o. Agátová 1, 844 27 Bratislava 35 843 080 3.12.2019 3.12.2019 0,- Eur  neurčitá 
ZOP 79/403/2019 BVS 

Prevádzka verejnej kanalizácie

IBV MLYNY SENICA, V. etapa

WERTIKA s.r.o. Agátová 1, 844 27 Bratislava 35 843 080 3.12.2019 3.12.2019 0,- Eur  neurčitá 
BZOP 82/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Borský Mikuláš, 3 rodinné domy s dvomi sekciami, SO 203 Rozšírenie verejného vodovodu 

HÍLEK a spol., a.s.  Vajanského 24, 905 01 Senica  36 239 542  29.11.2019  29.11.2019  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 79/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Komunikácia a inžinierske siete v obytnej zóne Brodské - Padielky, SO.02 Verejný vodovod 

Obec Brodské  Školská 1030/2, 908 85 Brodské  00 309 451  25.11.2019  26.11.2019  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 58/403/2019 BVS  

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

Rovinka, III. etapa

3P DEVELOPMENT IS s.r.o.  Mliekárenská 3, 821 09 Bratislava 50 329 090 09.09.2019 09.09.2019 0,- Eur neurčitá 
ZDV 2/403/2019/BVS 

Úprava vzájomných práv a povinností dvoch vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácií v spojení so Zmluvou o odvádzaní odpadových vôd

Kanalizácia v obci Bratislava a kanalizácia vybudovaná v rámci stavby: Odkanalizovanie obcí Most pri Bratislave a Malinovo do ÚČOV Bratislava - Vrakuňa 

VMM a.s.

Kanalizácia M & M, s.r.o. 

Vysoká 14, 811 06 Bratislava - Staré Mesto

Bratislavská 96, 900 46 Most pri Bratislave 

50 748 777

35 776 498 

27.11.2019  27.11.2019  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 78/403/2019 BVS  

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Šaštín – Stráže, obytný súbor Pri Kadúbku, SO Verejný vodovod

SAND plus s.r.o. J. Hollého 645, 908 41 Šaštín - Stráže 48 215 694 26.11.2019 26.11.2019 0,- Eur  neurčitá 
VB/193/2019/BVS 

Zmluva o zriadení vecného bremena

Obchodné centrum Pezinok

ISTROFINAL, a.s. Mydlárska 8718/7A, 010 01 Žilina 36 396 761 12.11.2019   12.11.2019 0,- Eur  neurčitá 
VB/194/2019/BVS 

Zmluva o zriadení vecného bremena

Obchodné centrum Pezinok

Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 35 790 164 20.11.2019 20.11.2019 0,- Eur  neurčitá 
ZOP 76/403/2019 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Rusovce, 29 rodinných domov, obj. SO 02 Vodovod

OZ Longobardská, občianske združenie Longobardská 1288/23, 851 10 Bratislava 52 050 955 26.11.2019 26.11.2019 0,- Eur  neurčitá 
BZOP 83/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Veľký Biel Rodinné domy AXIS, vodovod  

VAPLET s. r. o.  Marhuľová 20, 903 01 Senec  48 151 491  25.11.2019  25.11.2019  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 75/403/2019 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

IBV Miloslavov - Vínna alej

VIKINELA s.r.o. Alžbetin Dvor 1859, 900 42 Miloslavov 46 001 263  25.11.2019 25.11.2019 0,- Eur  neurčitá 
BZOP 77/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

Bratislava, Bývanie Trnávka, Ivánska cesta

Esterian, a.s. Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava 35 713 411 21.11.2019  21.11.2019  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 75/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Prietržka, Široké padelky, SO Rozšírenie verejného vodovodu

Obec Prietržka Prietržka č. 57, 908 49 Prietržka 00 309 877 18.11.2019  21.11.2019  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 74/403/2019 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Bytový dom Bystrická II 

Byty Opletalova s. r. o.  Opletalova 90, 841 07 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves  44 802 218  21.11.2019  21.11.2019  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 71/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

Kopčianska JUH - I. stavba, technická infraštruktúra 

Nesto Juh Development, s.r.o.  Legionárska 10, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto  48 179 957  06.11.2019  06.11.2019  0,- Eur  neurčitá 
BP 15/403/2019 BVS

Budúce odovzdanie a prevzatie verejného vodovodu

Kopčianska JUH I. stavba, technická infraštruktúra, SO.400.IS.1 Rekonštrukcia verejného vodovodu 

Nesto Juh Land Development, s.r.o.  Legionárska 10, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto  48 179 957  06.11.2019  06.11.2019  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 63/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Častá, Štefanovská ulica – zóna rodinných domov Paradise Housing

GAMYSTAV s. r. o. Dolná 63/96, 900 01 Modra 44 879 911 12.11.2019 12.11.2019 0,- Eur  neurčitá 
BZOP 59/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

Bratislava, Záhorská Bystrica, Obytná zóna rodinných domov - Podkerepušky 

Alcech, spol. s r.o.  Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré mesto  35 930 454  08.11.2019  08.11.2019  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 60/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu 

Polyfunkčný dom City Residence Malacky

DEVELOP - Residence s. r. o.  Obchodná 2, 811 06 Bratislava - Staré Mesto  51 162 784  07.11.2019  07.11.2019  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 72/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Bratislava, Priehradná ul., Julianin dvor, Novostavba izolovaných RD s 3 b.j. 

LeiLa, s.r.o.  Baštová 3, 811 03 Bratislava  36 654 400  06.11.2019  06.11.2019  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 69/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

Julianin dvor - areál izolovaných RD s 3 bytovými jednotkami 

LeiLa, s.r.o.  Baštová 3, 811 03 Bratislava  36 654 400  06.11.2019  06.11.2019  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 73/403/2019 BVS 

Prevádzka verejnej kanalizácie

IBV Senec Tehelňa, SO 05 Verejná splašková kanalizácia 

Fitti s. r. o.  SNP 13, 903 01 Senec  46 664 181  06.11.2019  06.11.2019  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 71/403/2019 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

IBV Senec Tehelňa 

Fitti s. r. o.  SNP 13, 903 01 Senec  46 664 181  06.11.2019  06.11.2019 0,-Eur  neurčitá 
BZOP 64/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

Bratislava, Dúbravka, Parkovisko 1, Polianky

ITIS s. r. o. Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava 50 506 323 29.10.2019 29.10.2019 0,- Eur neurčitá 
Dodatok č. 1 k ZOP 7/403/2018 BVS  Požadovaný súhlas vlastníka verejného vodovodu s pripojením žiadateľa na verejný vodovod Gang 360 s. r. o. Pri Starom Letisku 3/B, 831 07 Bratislava 47 139 595 29.10.2019 29.10.2019

0,- Eur 

neurčitá 
BZOP 68/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Chorvátsky Grob – Čierna Voda, PROMCEN Centrálna zóna, Prístupové komunikácie a inžinierske siete a objekty

MCST, a.s. Vajnorská 136, 832 61 Bratislava 35 779 365 25.10.2019 25.10.2019

0,- Eur 

neurčitá 
BZOP 70/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

Chorvátsky Grob – Čierna Voda, PROMCEN Centrálna zóna, Prístupové komunikácie a inžinierske siete a objekty

MCST, a.s. Vajnorská 136, 832 61 Bratislava 35 779 365 25.10.2019 25.10.2019

0,- Eur 

neurčitá 
BZOP 73/403/2019 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Moravský Svätý Ján, Obytný súbor Na lúčkach, SO-02 Verejný vodovod

REAL 78 s.r.o. Školská 1031, 908 72 Závod 52 451 551 25.10.2019 25.10.2019

0,- Eur 

neurčitá 
Dodatok č. 1 k BZOP 43/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Zohor - Rádové rodinné domy  

Zohor Roviny, s.r.o. gen. M. R. Štefánika 1252/71, 901 01 Malacky  52 134105  18.10.2019  18.10.2019 

0,- Eur 

neurčitá 
ZOP 68/403/20109 BVS 

Prevádzka verejnej kanalizácie

Dopravné napojenie Airport hotela Bratislava a polyfunkčného objektu F&P 

F & P, a.s.

Esterian, a.s. 

Panenská 18, 811 03 Bratislava

Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava 

35 792 990

35 713 411 

21.10.2019  21.10.2019  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 66/403/2019 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Plavecký Mikuláš, Na Bariny, rozšírenie verejného vodovodu II. etapa 

Obec Plavecký Mikuláš  Plavecký Mikuláš č. 307, 906 35 Plavecký Mikuláš  00 309 796  17.10.2019  18.10.2019  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 56/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

Dojč, IBV Záhumenice, II. etapa

ST INVESTMENT a. s. Sabinovská 8, 821 02 Bratislava 51 017 571 17.10.2019 17.10.2019 0,- Eur neurčitá 
BZOP 33/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Dojč, IBV Záhumenice, II. etapa

ST INVESTMENT a. s. Sabinovská 8, 821 02 Bratislava 51 017 571 17.10.2019 17.10.2019 0,- Eur neurčitá 
BP 14/403/2019 BVS 

Budúce odovzdanie a prevzatie vodnej stavby

Komplex Nový UNIMAR - Objekt "A" SO13 Prekládka verejnej kanalizácie 

PM ROVINKA I., s.r.o.

PM Partners, s. r. o. 

Medená 10M, 811 02 Bratislava

Medená 10M, 811 02 Bratislava 

47 930 322

35 907 835

16.10.2019  16.10.2019  0,- Eur neurčitá 
BP 13/403/2019 BVS 

Budúce odovzdanie a prevzatie vodnej stavby

Rovinka, Komplex Nový UNIMAR "A", verejný vodovod 

PM ROVINKA I., s.r.o.

PM Partners, s. r. o. 

Medená 10M, 811 02 Bratislava

Medená 10M, 811 02 Bratislava 

47 930 322

35 907 835

 

16.10.2019  16.10.2019  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 53/403/2019 BVS 

Prevádzka verejnej kanalizácie

Bernolákovo, Predĺženie inžinierskych sietí – napojenie ČSPH v Bernolákove, SO 04 Kanalizácia

MEDIDERMA INVEST I, s. r. o. Dlhá 118, 949 01 Nitra 48 096 041 15.10.2019 15.10.2019 0,- Eur  neurčitá 
ZOP 69/403/2019 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Moravský Svätý Ján, IBV Staré ihrisko, SO 03 verejný vodovod

Obec Moravský Svätý Ján Moravský Svätý Ján 803, 908 71 Moravský Svätý Ján 00 309 737 10.10.2019 11.10.2019 0,- Eur  neurčitá 
ZOP 46/403/2019 BVS 

Prevádzka verejnej kanalizácie

Šajdíkove Humence tlaková kanalizácia - I. etapa a II. etapa - 1. časť

Obec Šajdíkove Humence  Šajdíkove Humence č. 48, 906 07 Šajdíkove Humence  00 310 051  11.10.2019  12.10.2019  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 70/403/2019 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Bratislava – Petržalka, Južné mesto – Zóna C3 – viacpodlažná bytová výstavba

SLNEČNICE – BYTY, k.s. Poštová 3, 811 06 Bratislava 47 235 136 08.10.2019 08.10.2019 0,- Eur  neurčitá 
ZOP 64/403/2019 BVS 

Prevádzka verejnej kanalizácie

Bratislava – Petržalka, Južné mesto – Zóna C3 – viacpodlažná bytová výstavba

SLNEČNICE – BYTY, k.s. Poštová 3, 811 06 Bratislava 47 235 136 08.10.2019 08.10.2019 0,- Eur  neurčitá 
ZOP 67/403/2019 BVS 

Prevádzka verejnej kanalizácie

Doplnenie splaškovej kanalizácia, SO 08 - Poľovnícka ulica 

Obec Ivanka pri Dunaji  Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji  00 304 786  10.10.2019  11.10.2019  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 65/403/2019 BVS

Prevádzka verejného vodovodu

Nová Dedinka - Výstavba súboru 57 rodinných domov s komunikáciami a inžinierskymi sieťami 

Equity Partners - stavby, s. r. o.  Košická 58, 821 08 Bratislava  36 862 053  10.10.2019  10.10.2019  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 62/403/2019 BVS 

Prevádzka verejnej kanalizácie

Technická infraštruktúra Rovinka, lokalita Pred hrádzou II.

MAGUIRES Real Estate, s.r.o. Haanova 12, 851 04 Bratislava 44 041 128 08.10.2019  08.10.2019  0,- eur  neurčitá 
ZOP 61/403/2019 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Technická infraštruktúra Rovinka, lokalita Pred hrádzou II.

MAGUIRES Real Estate, s.r.o. Haanova 12, 851 04 Bratislava 44 041 128 08.10.2019  08.10.2019  0,- eur  neurčitá 
BZOP 65/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Bratislava - Rača, Miestna komunikácia, Stupavská ulica

BVS Stav, s. r. o.  Alstrova 6014/31, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača  52 532 071  08.10.2019  08.10.2019  0,- eur  neurčitá 
ZOP 63/403/2019 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Veľký Biel, Komunikácia a inžinierske siete lokality č. 9

PRIMA BYTY s.r.o. Marhuľová 20, 903 01 Senec 47 629 550 07.10.2019 07.10.2019 0,- Eur  neurčitá 
ZOP 51/403/2019 BVS 

Prevádzka verejnej kanalizácie

Miloslavov, Lokalita 8

Alžbetin dvor, s.r.o.  Podunajská 23/G, 821 06 Bratislava  51 677 903  30.08.2019  02.10.2019  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 60/403/2019 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Čáry – IBV Lúky, Verejný vodovod 1. etapa

Obec Čáry Martina Kollára 53, 908 43 Čáry 00 309 486 20.09.2019 21.09.2019 0,- Eur  neurčitá 
VB/195/2019/BVS 

Zriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30201/ZoZVB-004/2018/Senec/1893/Me

k.ú.Senec, D1 Bratislava - Senec, križovatka Senec, 0 - etapa 

Apollo Group a.s.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

Votrubova 28, 821 09 Bratislava

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

35 954 914

35 919 001 

03.09.2019  19.09.2019  0,- Eur  neurčitá 
VB/169/2019/BVS 

Zriadenie vecného bremena a prevzatie záväzku č. 286505271900

k.ú. Nivy, SO 1.03.01 Hlavný verejný vodovod Mlynské Nivy a SO 1.03.02 Miestny verejný vodovod Jarabinková - Mlynské Nivy

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

STRABAG s.r.o. 

Primaciálne námestie č. 1, 814 99 BA1

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

00 603 481

17 317 282 

19.09.2019  20.09.2019  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 59/403/2019 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Bílkove Humence, Verejný vodovod - rad "C-5" a "C-6"

Obec Bílkove Humence Bílkove Humence 169, 908 77 Borský Mikuláš 00 309 397  17.09.2019 19.09.2019  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 61/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Obytná zóna Nová Dedinka, Etapa C  

Vestal Living, s.r.o.  Učiteľská 15, 821 06 Bratislava 46 324 089  19.09.2019  19.09.2019  0, - Eur  neurčitá 
BZOP 53/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Miloslavov, IBV Miloslavov – Vínna alej – II. etapa

VIKINELA s.r.o. Alžbetin Dvor 1859, 900 42 Miloslavov 46 001 263 06.09.2019 06.09.2019 0, - Eur  neurčitá 
BZOP 54/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

Miloslavov, IBV Miloslavov – Vínna alej – II. etapa

VIKINELA s.r.o. Alžbetin Dvor 1859, 900 42 Miloslavov 46 001 263 06.09.2019 06.09.2019 0, - Eur  neurčitá 
BZOP 40/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu 

Bratislava-Karlova Ves_ predĺženie verejného vodovodu pre polyfunkčný objekt Staré Grunty

RTP 04 s. r. o.  Záborského 42, 831 03 Bratislava  46 165 819  11.09.2019  11.09.2019  0, - Eur  neurčitá 
BZOP 43/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu 

Zohor - Roviny SO 02-1 vodovod

Zohor Roviny, s.r.o.  gen. M. R. Štefánika 1252/71, 901 01 Malacky  52 134 105  22.07.2019  22.07.2019  0,- Eur  neurčitá 
BZOP 48/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

Miloslavov, Technická infraštruktúra, Lokalita RZ 11/II

LT INVEST, s. r. o. Miloslavov 1282, 900 42 Miloslavov 51 002 566 09.09.2019 09.09.2019 0,- Eur  neurčitá 
BZOP 51/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Miloslavov, Technická infraštruktúra, Lokalita RZ 11/II

LT INVEST, s. r. o. Miloslavov 1282, 900 42 Miloslavov 51 002 566 09.09.2019 09.09.2019 0,- Eur  neurčitá 
BZOP 70/403/2018 BVS 

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

Reca - kanalizácia 

Obec Reca  Obecný úrad 24, 925 26 Reca  00 306 142  12.12.2018  13.12.2018  0,- Eur  neurčitá 
ZOP 57/403/2019 BVS

Prevádzka verejného vodovodu

Zálesie, Predĺženie komunikácie Veselá ulica

Obec Zálesie Trojičné nám. č. 1, 900 28 Zálesie 00 682 110 06.09.2019 07.09.2019 0,- Eur neurčitá 
BZOP 52/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Most pri Bratislave, Obytná zóna Studené III - Prístupová komunikácia a inžinierske siete 

M & F Service spol. s r. o.   444, 900 46 Most pri Bratislave  36 266 540  03.09.2019  03.09.2019 0,- Eur  neurčitá 
BZOP 55/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Rovinka, III. etapa

3P DEVELOPMENT IS s.r.o. Mliekárenská 3, 821 09 Bratislava 50 329 090 03.09.2019 03.09.2019 0,-Eur  neurčitá
BZOP 50/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Most pri Bratislave, Dunajská ulica, predĺženie verejného vodovodu

R & F Slovakia s.r.o. Veterná 1775/31, 931 01 Šamorín 46 805 982 02.09.2019 02.09.2019 0,-Eur neurčitá 
ZOP 56/403/2019 BVS

Prevádzka verejného vodovodu

Bratislava, Obytný súbor Malé Krasňany, Bytové domy

Malé Krasňany Land Development, s.r.o. Legionárska 10, 811 07 Bratislava 47 999 721 20.08.2019 20.08.2019 0,-Eur neurčitá 
ZOP 55/403/2019 BVS   

Prevádzka verejnej kanalizácie

Bernolákovo, Technická infraštruktúra obec Bernolákovo, Lokalita RZ 4 a RZ 5 (II. etapa)

Dolný Háj II, s. r. o. Rusovská cesta 15, 851 01 Bratislava 47 245 921 27.08.2019 27.08.2019 0,-Eur neurčitá 
ZOP 49/403/2019 BVS

Prevádzka verejného vodovodu

Bernolákovo, Technická infraštruktúra obec Bernolákovo, Lokalita RZ 4 a RZ 5 (II. etapa)

Dolný Háj II, s. r. o. Rusovská cesta 15, 851 01 Bratislava 47 245 921 27.08.2019 27.08.2019 0,-Eur neurčitá 
ZOP 58/403/2019 BVS 

Prevádzka verejného vodovodu

Lokalita 8 - Miloslavov 

Alžbetin dvor, s.r.o. Podunajská 23/G, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 51 677 903  30.08.2019  30.08.2019  0,-Eur  neurčitá 
BZOP 28/403/2019 BVS 

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie 

Boldog - kanalizácia a rozšírenie vodovodu

Obec Boldog  Boldog 89, 925 26 Boldog  00 305 863  24.05.2019  28.05.2019  0,-Eur  neurčitá 
BZOP 8/403/2019 BVS

Budúca prevádzka verejného vodovodu

Boldog - kanalizácia a rozšírenie vodovodu

Obec Boldog  Boldog 89, 925 26 Boldog  00 305 863  24.05.2019 28.05.2019 0,-Eur  neurčitá 
BZOP 49/403/2019 BVS

Budúca prevádzka verejnej kanalizácie

Šajdíkove Humence tlaková kanalizácia: II. etapa - 2. časť

Obec Šajdíkove Humence Šajdíkove Humence č. 48, 906 07 Šajdíkove Humence 00 310 051 26.08.2019 27.08.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP 43/403/2019 BVS Prevádzka verejnej kanalizácie
Kostolište, Alej Martina Benku
ATOPS Development, s.r.o. Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 46 911 880 07.08.2019 22.08.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP 52/403/2019 BVS

Prevádzka verejného vodovodu

Stupava, Štúrova ulica, lokalita Nivy

HM real s.r.o. Čsl. Tankistov 134, 841 06 Bratislava 35 850 159 21.08.2019 21.8.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP 39/403/2019 BVS

Prevádzka verejného vodovodu
Rusovce, Tehelný hon, IV. etapa, SO 4.05 Rozšírenie verejného vodovodu

Rusovská Správcovská s.r.o.

Janotova 14-16,                       841 05 Bratislava

48 185 337 14.8.2019 14.8.2019 0,- Eur neurčitá
VB/172/2018/BVS Zriadenie vecného bremena
Bratislava, k.ú. Trnávka
Trnávka správa pozemkov a majetku
s. r. o.
Pri letisku 1
821 04 Bratislava
47 459 697 14.8.2019 14.8.2019 0,- Eur neurčitá
DEVELOPMENT 4, a.s. "v likvidácii" Kominárska 2, 4
831 04 Bratislava
36 688 223
ZOP 47/403/2019 BVS Prevádzka verejnej kanalizácie
Bratislava - Devínska Nová Ves_Bytový dom BD2, technická infraštruktúra
BA Development II., s. r. o. Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava 44 330 961 15.8.2019 15.8.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP 50/403/2019 BVS Prevádzka verejného vodovodu
Bratislava - Devínska Nová Ves_Bytový dom BD2, technická infraštruktúra
BA Development II., s. r. o. Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava 44 330 961 15.8.2019 15.8.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP 48/403/2019 BVS Prevádzka verejného vodovodu
Kostolište - Nová Alej Martina Benku
ATOPS Development s. r. o. Mlynské Nivy 48
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09

46 911 880
7.8.2019 7.8.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP (B) 33/403/2019 BVS Prevádzka verejnej kanalizácie
Bratislava - Dúbravka, Bezeková ul., prístupová komunikácia k pozemku
ADLEROVSKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ SPOLOČNOSŤ, s. r. o., Bratislava Bezručova 10
Bratislava 811 09

45 355 134
29.7.2019 29.7.2019 0,- Eur neurčitá
Dodatok č. 1 k BZOP 42/403/2019 BVS Zmena predmetu zmluvy
Dubová_predĺženie verejného vodovodu, Sokolská ulica
GAMAK, s. r. o., Modra
Kuzmányho 417/14
Modra 900 01
45 626 812 31.7.2019 31.7.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 44/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejného vodovodu
Kostolište - Obytný súbor IBV - Šutrovňa, Jakubovská cesta
ID Projekt s.r.o., Kostolište
332
Kostolište 900 62
51 485 354 31.7.2019 31.7.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 47/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejnej kanalizácie
Kostolište - Obytný súbor IBV - Šutrovňa, Jakubovská cesta
ID Projekt s.r.o., Kostolište
332
Kostolište 900 62
51 485 354 31.7.2019 31.7.2019 0,- Eur neurčitá
VB/135/2019/BVS Zriadenie vecného bremena
Bratislava, Projekt Kutlíkova, dva bytové domy
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava
00 603 481 30.7.2019 1.8.2019 0,- Eur neurčitá
Imagine Development, s.r.o. Kutlíkova 13
851 02 Bratislava
35 651 231
ZOP 41/403/2019 BVS Prevádzka verejného vodovodu
Bratislava, BERGAMON - Polyfunkčný areál, Mlynské Nivy - Hraničná ul., II. etapa - SO 301E Verejný vodovod - 1. fáza
Nuppu Housing s. r. o. Račianska 153
Bratislava - mestská časť Rača 831 54

51 084 520
30.7.2019 30.7.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 45/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejného vodovodu
Mestská časť Bratislava - Vajnory, Rozšírenie vodovodu v ulici Pri Struhe a v Baničovej ul.
Mestská časť Bratislava - Vajnory Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 00 304 565 23.7.2019 24.7.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP 40/403/2019 BVS Prevádzka verejného vodovodu
Bratislava, Komunikácia, spevnené plochy a infraštruktúra, Východná ul. Rača
ATOPS Development s.r.o. Mlynské Nivy 48
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09

46 911 880
23.7.2019 23.7.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP 37/403/2019 BVS Prevádzka verejného vodovodu
Miloslavov, RZ 20 - 2. etapa, verejný vodovod
Advokátska kancelária - Dr. Robert Vlček, s.r.o. Brnianska 19
Bratislava 811 04
35 937 173 18.7.2019 18.7.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP 38/403/2019 BVS Prevádzka verejnej kanalizácie
Miloslavov, IBV RZ 20 - 2. etapa, verejná splašková kanalizácia
Advokátska kancelária - Dr. Robert Vlček, s.r.o. Brnianska 19
Bratislava 811 04
35 937 173 18.7.2019 18.7.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP 36/403/2019 BVS Prevádzka verejného vodovodu
Radová výstavba Domy Hlboké, SO-03, Rozšírenie verejného vodovodu
K.L.T. stav, s.r.o. Odborárska 23, 831 02 Bratislava 48 070 645 3.7.2019 3.7.2019 0,- Eur neurčitá
Dohoda o ukončení zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby č. BP 9/1010/2010 BVS Ukončenie zmluvy
Bratislava – Dúbravka, Bezeková ul., prístupová komunikácia k pozemku
ADLEROVSKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ SPOLOČNOSŤ, s. r. o. Bezručova 10
Bratislava 811 09
45 355 134 15.7.2019 15.7.2019 0,- Eur neurčitá
Dohoda o ukončení zmluvy o uzavretí budúcej darovacej zmluvy č. BD 15/1010/2010 BVS Ukončenie zmluvy
Bratislava – Dúbravka, Bezeková ul., prístupová komunikácia k pozemku
ADLEROVSKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ SPOLOČNOSŤ, s. r. o. Bezručova 10
Bratislava 811 09
45 355 134 15.7.2019 15.7.2019 0,- Eur neurčitá
Dodatok č. 1 k ZOP 44/1010/2010 BVS Zmena predmetu zmluvy
BA, Devínska Nová Ves, Obytný súbor Devínsky dvor, verejný vodovod
Benuga Slovakia s.r.o. Opletalova 90
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07

36 663 875
15.7.2019 15.7.2019 0,- Eur neurčitá
DZ/150/2019/BVS Darovanie verejnej kanalizácie
BA, Devínska Nová Ves, Obytný súbor Devínsky dvor
Benuga Slovakia s.r.o. Opletalova 90
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07

36 663 875
15.7.2019 15.7.2019 0,- Eur neurčitá
BD/102/2019/BVS Budúce darovanie verejnej kanalizácie
Senec - Súbor rodinných domov
KVALSTAV spol. s r.o. Pribinova 13
Senec 903 01
34 115 242 17.5.2019 17.5.2019 0,- Eur neurčitá
BD/98/2019/BVS Budúce darovanie verejného vodovodu
Most pri Bratislave - Obytná zóna Makové
Pardalis s. r. o. Červeňova 6
Bratislava 811 03
35 913 053 10.5.2019 10.5.2019 0,- Eur neurčitá
P 2/403/2019 BVS Odovzdanie a prevzatie verejného vodovodu
Polyfunkčné centrum Einsteinova, Bratislava, SO 12 Rekonštrukcia vodovodného
Einpark Office, a. s. Mýtna 48
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
51 099 055 6.6.2019 6.6.2019 0,- Eur neurčitá
P 1/403/2019 BVS Odovzdanie a prevzatie verejného vodovodu
Polyfunkčné centrum Einsteinova, SO 12 Prekládka vodovodného potrubia DN 600
Einpark Office, a. s. Mýtna 48
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
51 099 055 6.6.2019 6.6.2019 0,- Eur neurčitá
BP 12/403/2019 BVS Budúce odovzdanie a prevzatie verejného vodovodu
Modra - Rekonštrukcia vodovodu na Trnavskej ulici
ATOPS s. r. o. Lombardiniho 17
Bratislava 831 03

46 429 701
30.5.2019 30.5.2019 0,- Eur neurčitá
BP 11/403/2019 BVS Budúce odovzdanie a prevzatie verejnej kanalizácie
Bratislavské Podhradie - Vydrica, SO-K101 Prekládka kanalizácie - stoka DN400- Staromestská ulica
VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. Legionárska 10
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07

51 733 064
26.6.2019 26.6.2019 0,- Eur neurčitá
BP 10/403/2019 BVS Budúce odovzdanie a prevzatie verejného vodovodu
Bratislava, k.ú. Staré mesto, Bratislavské Podhradie - Vydrica, 0. Etapa
VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. Legionárska 10
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07

51 733 064
26.6.2019 26.6.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP 35/403/2019 BVS Prevádzka verejného vodovodu
Láb, Obytná zóna Na vŕšku
FEPAX, s.r.o. Plavecký Štvrtok 736
Plavecký Štvrtok 900 68
44 854 200 27.6.2019 27.6.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP 34/403/2019 BVS Prevádzka verejného vodovodu
Smolinské - IBV Pri škole
Obec Smolinské Smolinské 334, 908 42 Smolinské 00 309 991 1.7.2019 2.7.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP 32/403/2019 BVS Prevádzka verejnej kanalizácie
Podunajské Biskupice - Distribučno -skladové centrum - Predĺženie verejnej kanalizácie
INTERPHARM Slovakia, a.s. Uzbecká 18/A
Bratislava 821 06
35 789 841 31.5.2019 31.5.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP 31/403/2019 BVS Prevádzka verejného vodovodu
Kostolište, Predĺženie verejného vodovodu
GIVAN s.r.o. Gaštanová 5554/6
Malacky 901 01
47 502 304 28.5.2019 28.5.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP 30/403/2019 BVS Prevádzka verejného vodovodu
Kúty, IBV Na cihlách, verejný vodovod
Obec Kúty Nám. Radlinského 981, 908 01 Kúty 00 309 672 5.6.2019 6.6.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP 29/403/2019 BVS Prevádzka verejnej kanalizácie
Výstavba 26 RD Slovenský Grob
GROB living s.r.o. 428
Častkovce 916 27
44 361 629 10.5.2019 10.5.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP 28/403/2019 BVS Prevádzka verejného vodovodu
Výstavba 26 RD Slovenský Grob
GROB living s.r.o. 428
Častkovce 916 27
44 361 629 10.5.2019 10.5.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP 27/403/2019 BVS Prevádzka verejného vodovodu
Brestovec, Vodovod U Ticháčkov
Obec Brestovec č. 273, 907 01 Brestovec 00 309 435 13.5.2019 14.5.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP (B) 24/403/2019 BVS Prevádzka verejnej kanalizácie
IBV Zálesie, NB7 – Lokalita Ku Kanálu, II. etapa, SO 03 Splašková kanalizácia
PRODOM-STAV, spol. s r.o. Líščie nivy 11, 821 08 Bratislava 31 331 840 15.5.2019 15.5.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 42/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejného vodovodu
Dubová - Predĺženie verejného vodovodu Dubová, Sokolská ul.
GAMAK, s. r. o. Kuzmányho 417/14
Modra 900 01
45 626 812 2.7.2019 2.7.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 39/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejného vodovodu
Bratislava, Bývanie Trnávka
Esterian, a.s. Dvořákovo nábrežie 10
Bratislava 811 02

35 713 411
25.6.2019 25.6.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 38/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejného vodovodu
Most pri Bratislave, Homorovské IV
FELD, s. r. o. Znievska 3149/40
Bratislava 851 06
44 697 929 11.6.2019 11.6.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 37/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejného vodovodu
Kuchyňa, Obytná zóna Kuchyňa Sady
BESTAV-STAVOCEL, s. r. o. Cesta mládeže 2803
Malacky 901 01
47 615 711 12.6.2019 12.6.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 36/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejnej kanalizácie
Miloslavov, Technická infraštruktúra obce Miloslavov, lokalita Alžbetin dvor
ISMONT, s.r.o. Strojárenská 1C
Trnava 917 02
45 593 141 11.6.2019 11.6.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 35/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejného vodovodu
Stupava, Obytná zóna Stupava, Dielové – Vinohrady II
FX INVEST, s.r.o. Sumbalova 1A
Bratislava 841 04
36 281 123 5.6.2019 5.6.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 34/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejnej kanalizácie
Bernolákovo Pribinova ul., Nová obytná ulica s infraštruktúrou
Občianske združenie PRIBINOVA BERNOLÁKOVO Hlavná 47/39, 900 27 Bernolákovo 42 178 533 30.5.2019 30.5.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 32/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejného vodovodu
Bernolákovo-Rozšírenie vodovodu, lokalita Pribinova
Občianske združenie PRIBINOVA BERNOLÁKOVO Hlavná 47/39, 900 27 Bernolákovo 42 178 533 30.5.2019 30.5.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 31/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejného vodovodu
Miloslavov, Technická infraštruktúra obce Miloslavov, lokalita Alžbetin dvor
ISMONT, s.r.o. Strojárenská 1C
Trnava 917 02

45 593 141
11.6.2019 11.6.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 30/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejného vodovodu
Bytový dom Bystrická II.
Byty Opletalova s. r. o. Opletalova 90
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07

44 802 218
14.5.2019 14.5.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 29/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejnej kanalizácie
Jarovce, Ovocná ul. Zástavba Triangel
HSC Real Estate, s.r.o. Slávičie údolie 102/a
Bratislava 811 02
44 180 012 7.5.2019 7.5.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 27/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejného vodovodu
Polyfunkčný dom Bosákova - Šusteková II.b etapa
VODOTIKA - MG spol. s r.o. Bosákova 7
Bratislava 851 04

35 761 806
10.5.2019 10.5.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 26/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejného vodovodu
Moravský Svätý Ján, Obytná zóna Ježek, SO Verejný vodovod
Poľnohospodárske družstvo Kúty Hollého 406, 908 01 Kúty 00 614 106 15.5.2019 15.5.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 25/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejnej kanalizácie
Obytný súbor Modra - Malé Hliny
ATOPS s. r.o. Lombardiniho 17, 831 03 Bratislava 46 429 701 16.4.2019 16.4.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 24/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejnej kanalizácie
Bratislavské podhradie Vydrica
VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. Legionárska 10
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07

51 733 064
2.5.2019 2.5.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 23/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejného vodovodu
Bratislavské podhradie Vydrica
VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. Legionárska 10
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07

51 733 064
2.5.2019 2.5.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 15/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejného vodovodu
Obytný súbor Modra - Malé Hliny
ATOPS s. r.o. Lombardiniho 17, 831 03 Bratislava 46 429 701 16.4.2019 16.4.2019 0,- Eur neurčitá
VB/39/2019/BVS Zriadenie vecného bremena
Bratislava, Podunajské Biskupice SO 204 Splašková kanalizácia, vetva C a ČS2, Výstavba komunikácií a inžinierskych sietí, Hydinárska ulica
Slovenská republika, zastúpená Slovenským pozemkovým fondom Búdková 36
817 15 Bratislava
17 335 345 15.4.2019 16.4.2019 0,- Eur neurčitá
BEM REAL, s.r.o. Štefánikova 890/33
811 05 Bratislava
43 799 612
BP 9/403/2019 BVS Budúce odovzdanie a prevzatie verejného vodovodu
Úprava vjazdu k centrále Kaufland a prestavba šachty BVS, a.s.
Immo -Log -Sk Alpha s.r.o. Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 36 531 952 12.4.2019 12.4.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP 26/403/2019 BVS Prevádzka verejného vodovodu
Stupava, Technická infraštruktúra pre IBV Stupava, Dielové - Vinohrady
FX INVEST, s.r.o. Sumbalova 1A, 841 04 Bratislava 36 281 123 12.4.2019 12.4.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 18/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejného vodovodu
Sološnica, Obytná zóna Púpava II.
RAL group Slovakia s. r. o. Mostová 6, 811 02 Bratislava 46135138 12.4.2019 12.4.2019 0,- Eur neurčitá
BZOP 11/403/2019 BVS Budúca prevádzka verejného vodovodu
IBV Chorvátsky Grob (pri ulici Výhon)
IPON SK s.r.o. Cesta na Klanec 1323/1, 841 03 Bratislava 47 891 173 12.4.2019 12.4.2019 0,- Eur neurčitá
BP 8/403/2019 BVS Budúce odovzdanie a prevzatie verejného vodovodu
Jaskový rad - Bytový dom, SO 201 Prekládka verejného vodovodu DN300
B & R Company, s.r.o. Galandova 2, 811 06 Bratislava 36 780 049 11.4.2019 11.4.2019 0,- Eur neurčitá
BP 6/403/2019 BVS Budúce odovzdanie a prevzatie verejnej kanalizácie
Jaskový rad – Bytový dom, Bratislava
B & R Company, s.r.o. Galandova 2, 811 06 Bratislava 36 780 049 11.4.2019 11.4.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP 25/403/2019 BVS Prevádzka verejného vodovodu
Rekreačné chaty Domové lúky, Zlatnícka dolina Skalica, SO Verejný vodovod
VINAPO, s.r.o. Predmestie 1559, 909 01 Skalica
47 180 951
11.4.2019 11.4.2019 0,- Eur neurčitá
ZOP 11/403/2019 BVS Prevádzka verejného vodovodu
Rovinka, Prístupová komunikácia + príslušná technická infraštruktúra
PM Rovinka I., s.r.o. Medená 10M, 811 02 Bratislava 47 930 322 14.2.2019 29.5.2019 0,- Eur neurčitá

 

 
Aktualizované: 10.09.2020 14:29
TlačiťHore