Mesto Bratislava vyhlasuje výberové konania na prvé pozície riaditeľov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta a rozpočtové a príspevkové organizácie mesta.

V prvom kole výberových konaní sa pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s., bude obsadzovať pozícia predsedu predstavenstva, ktorý bude zároveň vykonávať činnosť generálneho riaditeľa spoločnosti.

Popis pozície a kritériá výberu nájdete tu alebo na internetovej stránke hlavného mesta www.bratislava.sk

 
Aktualizované: 25.04.2019 17:06
TlačiťHore