Akcionári

Počet akcionárov: 89
Majoritný akcionár: Hlavné mesto SR Bratislava – podiel akcií 59,290 %

Ostatní akcionári:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. – vlastné akcie 8,431 %
Ostatné obce a mestá – podiel akcií 32,279 %

Menovitá hodnota, počet, druh, forma a podoba akcií

Výška základného imania: 281 365 934,89 EUR
Menovitá hodnota jednej akcie: 33,19 EUR
Počet akcií:  8 477 431  
Druh akcií: kmeňové
Forma akcií: akcie na meno
Podoba akcií: zaknihované

Materiál na mimoriadne valné zhromaždenie 29.6.2020

 
Aktualizované: 28.05.2020 16:09
TlačiťHore