Pracovný čas
 •     týždenný pracovný čas 37,5 hodiny
 •     pružný pracovný čas a možnosť práce z domu

Príspevky a odmeny
 •     príspevok na dôchodkové pripoistenie zamestnanca
 •     odmeny pri významných pracovných výročiach
 •     odmeny bezpríspevkovým darcom krvi
 •     príspevok na individuálne zabezpečenú detskú rekreáciu pre deti zamestnancov
 •     príspevok pri uzavretí manželstva, pri narodení dieťaťa a osamostatnení sa
 •     príspevok, resp. úhrada študijných nákladov pri zvyšovaní kvalifikácie
 •     úľavy a pracovné voľno v súvislosti so zvyšovaním kvalifikácie
 •     jednorazová sociálna výpomoc pre pozostalých a osirelé a nezaopatrené deti pri úmrtí zamestnanca
 •     sociálna výpomoc pri dlhodobej PN
 •     príspevok na stravovanie 4,70 €/deň

Vzdelávanie
 •     možnosť účasti zamestnancov na jazykovom vyučovaní – anglický jazyk
 •     IT akadémia, e-learning (úvod do nástrojov MS Office, excel, strojopis...)
 •     odborné školenia
 •     získanie a aktualizácia odborných spôsobilostí nevyhnutných k výkonu pracovných činností
 •     rôzne odborné workshopy, domáce alebo zahraničné školenia, kurzy, semináre, konferencie a rozvojové programy

Rôzne zľavy a výhody
 •     rozbory vody pre zamestnancov BVS so zľavou
 •     možnosť parkovania

 

 
Aktualizované: 17.06.2020 12:23
TlačiťHore