Hlásenie porúch

0800 121 333* – k dispozícii nonstop

*Bezplatná linka

Pracovníci dispečingu riešia nasledujúce situácie:

  • Hlásenie poruchy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie;
  • Hlásenie chýbajúceho kanalizačného poklopu;
  • Hlásenie poruchy na domácej prípojke v prípade, že je potrebné uzatvoriť vodu na uličnom uzávere;
  • Informácie o poruchách, resp. plánovaných odstávkach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie;
  • Hlásenie porúch vodomerov vo vlastníctve BVS, a. s.
 
Aktualizované: 15.05.2013 06:44
TlačiťHore

Slovensky