Call centrum

Tel: 0850 123 122*

v pracovných dňoch v čase 7:00 – 16:00 hodiny
*Čiastočne spoplatnená linka – cena volania z akéhokoľvek miesta na Slovensku je účtovaná ako cena miestneho hovoru vo výške 0,056 €/min (bez DPH)

+421 2 48 253 111 – pri volaní zo zahraničia
Zákazník môže zároveň využiť komunikáciu e-mailom na  alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Call centrum poskytuje nasledujúce služby:
 • Nahlásenie stavu vodomeru - telefonicky alebo prostredníctvom webového formulára
 • Informácie o zmluvách - postup pri zmene odberateľa, zmeny adresy trvalého pobytu, zmeny osobných údajov, prípadne iné zmeny týkajúce sa aktualizácie zmluvy
 • Informácie o faktúrach - za regulovanú činnosť, t. j. vodné, stočné a zrážky (vzor a vysvetlenie zálohových a vyúčtovacích faktúr) a neregulovanej činnosti, za vyjadrenie k projektovej dokumentácii, montáž vodomeru a iné
 • Informácie týkajúce sa vyjadrovacej činnosti, t. j. zriadenie, rekonštrukcia alebo zrušenie vodovodných a kanalizačných prípojok a montáže vodomerov
 • Informácie týkajúce sa odvádzania vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie
 • Základné informácie týkajúce sa chemicko-technologickej a laboratórnej činnosti
 • Informácie o cenách výkonov a služieb súvisiace so zásobovaním pitnou vodou verejným vodovodom a odkanalizovaným odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Prostredníctvom call centra vykonávame nasledovné úkony:

Zmena harmonogramu preddavkových platieb, zmena korešpondenčnej adresy a zmena spôsobu úhrady. Na vykonanie príslušných zmien prostredníctvom mailu alebo telefonického hovoru je potrebné si pripraviť faktúru, v ktorej sú uvedené potrebné údaje na identifikáciu zmluvného partnera.

Zákazníkom sú štandardne poskytované informácie všeobecného a obchodného charakteru:

 

 • za informácie všeobecného charakteru sa považujú informácie, ktoré nie sú viazané ku konkrétnemu zákazníkovi alebo ku konkrétnemu odbernému miestu;
 • za informácie obchodného charakteru sa považujú informácie ku konkrétnemu zákazníkovi, faktúre alebo konkrétnemu odbernému miestu. Informácie obchodného charakteru poskytujeme iba našim zmluvným partnerom.

   

   

   

 •  

   
  Aktualizované: 03.03.2020 07:35
  TlačiťHore

  Slovensky