Zostávajú tri dni na zapojenie do súťaže

28.08.2020 Už len posledné tri dni ostávajú na zapojenie sa do súťaže o vodu na rok zadarmo. Vyhrať môže každý zákazník BVS, ktorý do 31. augusta 2020 nahlási mimoriadny odpočet vodomeru cez nový Zákaznícky portál BVS. Ide o najjednoduchší a zároveň aj najefektívnejší spôsob nahlásenia mimoriadneho odpočtu. Aj vzhľadom na veľký nápor volajúcich na call centrum ho BVS odporúča všetkým klientom. Medzi ďalšie výhody zákazníckeho portálu patrí aj možnosť sledovať historickú spotrebu, zasielanie a platba faktúr online.

Do nového portálu sa zaregistrovalo už viac ako šesť tisíc ľudí a počet klientov rýchlo rastie. Prosíme zákazníkov, aby v maximálne možnej miere využívali túto možnosť nahlásenia mimoriadneho odpočtu,“ povedal hovorca BVS Peter Podstupka.

Do súťaže sa môžu do 31. 8. 2020 zapojiť fyzické osoby, ktoré sú klientmi BVS a spĺňajú podmienky definované v štatúte súťaže. Ide teda predovšetkým o ľudí žijúcich v rodinnom dome alebo samostatných klientov, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o dodávke vody priamo s BVS. Obyvatelia žijúci v bytových domoch, za ktorých mimoriadny odpočet nahlasuje správca, sa do súťaže zapojiť nemôžu, pretože nie sú priamo zákazníkmi BVS.

Losovanie tridsiatich výhercov sa uskutoční najneskôr do 15. septembra 2020 a bude prebiehať náhodným výberom zo všetkých účastníkov zaradených do súťaže, ktorí splnili podmienky.

BVS sa zároveň ospravedlňuje za dlhšie čakacie lehoty pri volaní na call centrum BVS. Aj napriek našej snahe v maximálne možnej miere posilniť call centrum, evidujeme problémy s dovolateľnosťou. Znova prosíme všetkých klientov BVS, aby uprednostnili na nahlásenie stavu vodomeru Zákaznícky portál BVS.

 
Aktualizované: 28.08.2020 10:12
TlačiťHore

Aktuality