Zavádzanie diaľkových odpočtov vodomerov v Petržalke

24.09.2014 Vážení zákazníci, v rámci realizácie pilotného projektu implementácie tzv. diaľkových odpočtov vodomerov v oblasti Bratislava-Petržalka, dochádza v posledných týždňoch k výmene vodomerov a následnej montáži SMART zariadenia ku každému vodomeru, ktoré umožní realizovať BVS odpočty vodomeru bez nutnosti sprístupnenia vodomernej šachty zo strany zákazníka. Zákazník tak bude sprístupňovať vodomer len v prípade technických alebo legislatívnych požiadaviek pre ich výmenu t. j. v intervale raz za 6 rokov.

Naši pracovníci, resp. pracovníci dodávateľských spoločností by mali na každom odbernom mieste realizovať činnosti nevyhnutné pre montáž samotného vodomeru pripraveného pre diaľkový odpočet spravidla 2 krát. Vo vybraných prípadoch sa v mieste montáže môžu objaviť ešte ďalší pracovníci, ktorí v čase testovania a prípravy celého projektu môžu vykonávať ešte dodatočné nastavenia alebo kontrolu realizovaných montáží.

Všetci pracovníci sú povinní na požiadanie sa preukázať preukazom pracovníka BVS (modro-biela kartička) alebo Infra Services (zeleno-biela kartička) s menom a osobným číslom pracovníka, názvom spoločnosti s adresou sídla.

Za zvýšený ruch v tejto súvislosti sa ospravedlňujeme. Výsledkom by malo byť zvýšenie pohodlia v ďalších rokoch bez potreby vstupu našich pracovníkov k vodomeru pri odpočtoch, ktoré sú vykonávané spravidla 2 × ročne."

 
Aktualizované: 24.09.2014 15:25
TlačiťHore

Aktuality