Zapojte sa do zbierky pre povodňami postihnutých občanov Slovenska

01.07.2010 Zapojte sa do zbierky pre povodňami postihnutých občanov Slovenska a zašlite finančný dar v akejkoľvek výške na účet Nadácie Voda č. 2767074653/0200, variabilný symbol 31810, konštantný symbol 0968. Do poznámky, prosím, uveďte svoje meno.

Zbierka trvá do 31.8.2010. Finančný dar bude poukázaný najviac postihnutým mestám a obciam.

Ďakujeme.

 
Aktualizované: 25.08.2010 14:10
TlačiťHore

Aktuality