Začína druhé kolo súťaže „Voda na rok zadarmo“

02.09.2020 Keďže záujem o registráciu do online Zákazníckeho portálu BVS pokračuje aj po ukončení súťaže o vodu na rok zadarmo, Bratislavská vodárenská spoločnosť sa rozhodla vyhlásiť druhé kolo súťaže. Ďalších tridsať zákazníkov, ktorí od 1. do 9. septembra 2020 nahlásia mimoriadny odpočet vodomeru cez nový Zákaznícky portál BVS, bude automaticky zaradených do druhého kola súťaže. Ročný poplatok za vodu z verejného vodovodu tak môže získať celkom 60 ľudí.

Zákaznícky portál je najjednoduchší a zároveň aj najefektívnejší spôsob, ako vykonať mimoriadny odpočet. Naši zákazníci pomocou neho budú môcť zároveň sledovať svoju historickú spotrebu, dostávať a platiť faktúry online a pripravujeme aj ďalšie funkcionality,“ povedal generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš.

Do druhého kola súťaže sa môžu do 9. 9. 2020 zapojiť fyzické osoby, ktoré sú klientmi BVS a spĺňajú podmienky definované v štatúte súťaže. Ide teda predovšetkým o ľudí žijúcich v rodinnom dome alebo samostatných klientov, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o dodávke vody priamo s BVS. Obyvatelia žijúci v bytových domoch, za ktorých mimoriadny odpočet nahlasuje správca, sa do súťaže zapojiť nemôžu, pretože nie sú priamo zákazníkmi BVS.

Losovanie druhej tridsiatky výhercov sa uskutoční najneskôr do 15. októbra 2020 a bude prebiehať náhodným výberom zo všetkých účastníkov zaradených do druhého kola súťaže, ktorí splnili podmienky.

 
Aktualizované: 02.09.2020 12:17
TlačiťHore

Aktuality