Výsledky bezplatných rozborov vody (21. - 23. 3. 2011)

24.03.2011 Vážení zákazníci, ďakujeme vám za prejavený záujem o naše tradičné jarné podujatie - bezplatný rozbor vzoriek vody na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť.

24.03.2011 Vážení zákazníci, ďakujeme vám za prejavený záujem o naše tradičné jarné podujatie - bezplatný rozbor vzoriek vody na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť.

 

Tento rok sme na našich dvoch pracoviskách odobrali takmer 1 500 vzoriek. Výsledky rozborov nájdete v priložených súboroch. 

Výsledky bezplatných rozborov (21. - 23. 3. 2011) - Prešovská ulica (.pdf, 970 kB)

Výsledky bezplatných rozborov (21. - 23. 3. 2011) - Bojnická ulica (.pdf, 229 kB)

 

Viac o dusičnanoch v pitnej vode

 

Čo sú to dusičnany?

Dusičnany sú chemické zlúčeniny, ktoré sú pomerne stabilnou súčasťou zloženia vody.

Odkiaľ sa dostávajú dusičnany do pitnej vody?

Hlavným zdrojom dusičnanov vo vode je poľnohospodárska činnosť (t. j. splachovanie anorganických dusíkatých hnojív pri silných dažďoch a presakovanie organických odpadov z veľkochovu poľnohospodárskych zvierat do podzemných vôd). Nezanedbateľnou mierou k zvyšovaniu koncentrácie dusičnanov vo vode prispievajú tiež bodové zdroje z ľudskej činnosti (t. j. z vypúšťania odpadových vôd či už priamo to tokov, do podložia alebo netesnosťami v žumpách a kanalizácii).

Prečo sú dusičnany v pitnej vode škodlivé?

Zdravotné problémy môže spôsobovať vyšší obsah dusičnanov v pitnej vode (nad 50 mg/l) tým, že sa v zažívacom trakte redukujú na dusitany, ktoré sa podieľajú na vzniku methemoglobinémie, t.j. poruche prenosu kyslíka krvou. Okrem dojčiat do 3 mesiacov veku sú ďalšími citlivými skupinami tehotné ženy a ľudia s poruchou metabolizmu.

Vo všeobecnosti možno povedať, že človek prijíma väčšinu dávky dusičnanov potravou (zelenina, mäsiarske výrobky), voda používaná na pitie sa stáva významným zdrojom dusičnanov len v prípade, ak jej obsah prekračuje povolený limit 50 mg/l.

Aké sú prípustné hodnoty dusičnanov v pitnej vode?

Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z.z. v znení NV SR č. 496/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu, ustanovuje najvyššiu medznú hodnotu dusičnanov pre použitie vody na ľudskú spotrebu limit 50 mg/l.

Na aké účely môžem používať vodu, ktorá má prekročené povolené množstvo dusičnanov?

Takúto vodu je možné používať len ako úžitkovú. 

Aké sú povolené množstvá dusičnanov vo vode, ktorú používajú na konzumáciu deti?

Vo vyššie citovanom nariadení vlády, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu (t. j. pitnej vody) sa neuvádza, že by nebola vhodná pre akúkoľvek skupinu ľudskej populácie.

Balená voda vhodná na prípravu stravy pre dojčatá sa riadi Potravinovým kódexom SR – v prílohe č. 1, tabuľke č. 6 v Tretej časti 28. Hlavy Potravinového kódexu SR je uvedená limitná hodnota 10 mg/l dusičnanov.

 

Viac o tvrdosti pitnej vody

Viac o tvrdosti pitnej vody sa dočítate v sekcii Tvrdosť vody.

 
Aktualizované: 14.05.2013 16:44
TlačiťHore

Aktuality