Vyhodnotenie generálneho pardonu

11.04.2011 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., (ďalej len BVS) spustila 1. decembra 2010 akciu s názvom Generálny pardon. V praxi to znamenalo, že čiernym odberateľom pitnej vody a čiernym producentom odpadových vôd boli zlegalizované napojenia na siete a vodárenská spoločnosť od nich nevymáhala úhradu za vzniknuté náklady a škody.

Obdobie odpúšťania trvalo do 31. marca 2011. Potenciálnych čiernych odberateľov a producentov spoločnosť oslovila a priebežne informovala inzerciou PR článkov v regionálnych denníkoch, správami na web stránke BVS ako aj správou v miestnych informačných médiách niektorých samospráv.

Spolu túto možnosť využilo 739 čiernych producentov a 104 čiernych odberateľov. Väčšina žiadateľov si možnosť využiť akciu BVS nechala až na záver, kedy bol zaznamenaný najväčší nárast žiadostí. Spoločnosť týmto krokom získala za 4 mesiace nových odberateľov a producentov, ktorí jej zabezpečia zvýšenie tržieb o približne 50 000 € ročne.

POČET ŽIADOSTÍ O UDELENIE GENERÁLNEHO PARDONU PODĽA OKRESOV

 

Okres Skalica, Senica, Myjava a Malacky

Okres Senec a Pezinok

Okres Bratislava

Čierni producenti (stočné)

104

352

283

Čierni odberatelia (vodné)

15

66

23

 

BVS chcela dať týmto krokom poslednú šancu čiernym odberateľom a producentom na dobrovoľné prihlásenie. Od apríla spúšťa nekompromisnú akciu odhaľovania čiernych odberateľov a producentov, ktorá má systematicky vyčistiť celú oblasť jej pôsobenia.

S výsledkami Generálneho pardonu je spoločnosť nadmieru spokojná, keďže prihlásený počet žiadostí prekročil očakávania spoločnosti a predstavuje 2-3 ročnú prácu oddelenia špecializovaného na odhaľovanie čiernych odberateľova a producentov.

Viac informácií o spoločnosti BVS a pripravovaných akciách nájdete na www.bvsas.sk, v zákazníckych centrách BVS v Bratislave a Senici alebo na 0850/123 122.

 
Aktualizované: 14.05.2013 17:38
TlačiťHore

Aktuality