Vodné a stočné v regióne BVS vzrastie o menej ako sa čakalo

13.08.2020 Vodné a stočné v regióne BVS sa od 14. 8. 2020 zmení. Oproti očakávanému rastu o 2,5 eura pre priemernú trojčlennú rodinu za mesiac, sa náklady zvýšia o menej ako dve eurá mesačne. Vyplýva to z rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý valorizoval ceny pre BVS prvýkrát od roku 2014. Vďaka novým cenám vodného a stočného bude môcť Bratislavská vodárenská spoločnosť okamžite začať s modernizáciou infraštruktúry, ktorá je vinou zlých rozhodnutí z minulosti v zlom stave.

Zreálnenie cien vodného a stočného bolo nevyhnutné, ak sa máme začať starať o vodovody a kanalizácie tak, ako je to potrebné,“ povedal generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš. Dnes sú po svojej technickej životnosti stovky kilometrov kanalizácií aj vodovodov, ktoré je treba obnoviť. To si už dnes vyžaduje investície viac ako 270 miliónov eur a táto suma sa neustále zvyšuje s tým, ako na hranicu životnosti prichádzajú ďalšie desiatky kilometre potrubí. Zlý stav vodárenskej infraštruktúry sa už prejavuje na rastúcom počte mimoriadnych udalostí.

Na základe rozhodnutia ÚRSO bude nová cena vodného 1,0135 eur bez DPH za tisíc litrov pitnej vody. Stočné za rovnaký objem sa bude pohybovať na úrovni 0,9985 eur bez DPH. Aj po zmene ceny vodného si budú môcť ľudia vybrať, či si za približne dve a pol eura kúpia 1 000 litrov kvalitnej pitnej vody priamo u seba doma z vodovodného kohútika alebo približne 7,5 litra minerálnej vody, prípadne tri fľaše piva. „Ľudia v Bratislave a okolí majú výhodu, že priamo z vodovodného kohútika dostávajú vodu z podzemných vodných zdrojov, ktorej kvalita je na špičkovej úrovni,“ podotýka P. Olajoš.

Zmena ceny vstupuje do platnosti od 14. augusta tohto roku. V súvislosti s uvedenými zmenami cien žiadame zákazníkov o nahlásenie aktuálneho stavu  vodomeru najneskôr do 9. 9. 2020. Na základe týchto údajov sa následne urobí rozpočítanie spotreby vody podľa starej a novej ceny. Klienti, ktorí sú priamo zákazníkmi BVS (hlavne ľudia v rodinných domoch, ktorí majú s BVS uzatvorenú zmluvu a majú svoje vlastné odberné miesto) tak môžu urobiť prostredníctvom nového Zákazníckeho portálu BVS, ktorý bude tiež v prevádzke od 14.8.2020 (www.bvsas.sk). Za nahlásenie stavu vodomeru v bytových domoch, spravovaných správcovskou spoločnosťou, zodpovedá príslušný správca. V prípade, ak zákazník nestihne nahlásiť aktuálny stav vodomeru, bude pre tento účel použitý výpočet podľa priemerného stavu, zisteného podľa historických odpočtov. 

 

 

 
Aktualizované: 14.08.2020 14:08
TlačiťHore

Aktuality