Voda ako nápoj

14.07.2011 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. (BVS) predstavuje zákazníkom svoj hlavný produkt - pitnú vodu prostredníctvom projektu s názvom Voda ako nápoj. Chce sa zaradiť medzi úspešných a konkurencieschopných dodávateľov nápojov na trhu.

BVS prostredníctvom projektu s názvom Voda ako nápoj prezentuje spotrebiteľom pitnú vodu ako jedinečný, kvalitný, ničím nenahraditeľný, chutný, značkový, vždy čerstvý, nápoj, a to nielen z hľadiska zloženia, ale aj z hľadiska jeho senzorických vlastností. Pitná voda je jediný stále čerstvý a takmer stopercentne dostupný nápoj všade, kde sa človek zdržiava - v práci, v škole, v domácnosti, vo verejných objektoch. 
Od 1. júla 2011 si zákazníci môžu pozrieť na interaktívnej mape na http://www.bvsas.sk/sk/o-vode/voda-ako-napoj/vodaakonapoj.html , či im doma z vodovodnej batérie tečie pitná voda značky - Podunajka, Karpatka, Pomoravská Karpatka, Jablonka, Moravanka, Podunajka-Karpatka a akú kvalitu táto voda má. Názvy súvisia s územím, kde sa vodné zdroje nachádzajú. 
Na najbližšie mesiace pripravila BVS pre zákazníkov súťaž o pekné ceny, podporujúce zdravý pitný režim. BVS plánuje pre zákazníkov realizovať informačné kampane o vode ako nápoji, o jej senzorických vlastnostiach, ukazovateľoch kvality a pod. Poslanie a dlhodobé strategické smerovanie BVS je s týmto pohľadom na hlavný produkt úzko prepojené.
Ak sa o pitnej vode, ktorú pripravuje a distribuuje BVS chcete dozvedieť viac a ak chcete na túto tému s nami komunikovať, môžete prostredníctvom Fanpage na sociálnej sieti Facebook s názvom Voda ako nápoj.

 
Aktualizované: 14.05.2013 17:47
TlačiťHore

Aktuality