Vo Veľkých Levároch sa začína rekonštrukcia vodovodu za 3,1 milióna eur

10.02.2021 Dnes sa oficiálne začala rekonštrukcia vodovodu v obci Veľké Leváre na Záhorí. Investíciu za viac ako 3,1 milióna eur odštartovala Bratislavská vodárenská spoločnosť už teraz, aby zhotoviteľ mohol aj v tomto počasí začať s prípravnými prácami. Vďaka čomu bude možné rýchlejšie spustiť aj samotnú opravu. Rekonštrukciou viac ako piatich kilometrov vodovodu odstráni BVS problém s tlakom vody pre viac ako 550 domácností.

Zreálnenie cien vodného a stočného v minulom roku nám umožnilo spustiť viacero projektov, ktoré sa dlhé roky odkladali, aj keď z technického pohľadu sú nevyhnutné. Sľúbili sme, že peniaze, ktoré za nové ceny vodného a stočného dostaneme, čo najskôr „zakopeme do zemne“ v našom regióne a to sa nám darí,“ povedal generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš.

Rekonštrukcia vodovodu v tejto obci bola nevyhnutná. Pôvodné vodovodné potrubie je zo 70-tych rokov minulého storočia a vplyvom zanášania sa jeho kapacita znížila až o 60 percent. Dnešné prietoky v pôvodne desať centimetrových potrubiach niekde nedosahujú ani len 4 centimetre, čo má samozrejme vplyv na tlak vody v potrubiach a s tým súvisiaci komfort zákazníkov. Predovšetkým v odberných špičkách sa stávalo, že tlak vody v potrubí nebol dostatočný a ľudí nemali plynulo tečúcu vodu podľa svojej potreby.

BVS preto zrekonštruuje viac ako 5 kilometrov rozvodov v obci a nefunkčné potrubia vymení za nové liatinové rozvody typu DN 150 a DN 100. Počas výmeny vodovodov sa budú jednotlivé opravované úseky premosťovať dočasným potrubím, teda zákazníci by nemali ostať dlhšiu dobu bez dodávok pitnej vody. Kompletná výmena rozvodov by mala byť ukončená do augusta roku 2023. BVS urobí všetko preto, aby bola stavba dokončená do konca budúceho roku. Po ukončení rekonštrukcie bude na nový vodovod pripojených približne 550 odberných miest, ktoré budú mať garantovaný dostatočný tlak vody.

 

 
Aktualizované: 10.02.2021 11:27
TlačiťHore

Aktuality