Vo Vajnoroch pribudol nový vodovod a začína sa opravovať kanalizácia za viac ako milión eur

27.11.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť dnes pustila vodu do nového vodovodu na ulici Za humnami v bratislavských Vajnoroch. Absencia vodovodu na tejto ulici, kde existovala prípojka na oboch stranách, a navyše je na nej aj kanalizácia, bola problémom, ktorý sa dlhú dobu neriešil. Zároveň generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš ohlásil začiatok opravy vákuovej kanalizácie v tejto mestskej časti za viac ako milión eur.

Som rád, že sa definitívne podarilo vyriešiť tento dlhodobý problém a dnes sme mohli pustiť vodu do hlavného potrubia na tejto ulici. Nový vodovod už má tlakové aj hygienické skúšky a po skolaudovaní stavby bude možné pripojiť jednotlivých odberateľov, ktorí boli doteraz odkázaní na vodu zo studní,“ povedal generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš.

O výstavbu nového vodovodu v tejto lokalite sa občania aj samospráva snažili dlhé roky. Vyše 470 metrov nového vodovodu za viac ako 160 tisíc eur pre BVS realizovala jej dcérska spoločnosť Infra Services. Samotná výstavba začala v júli tohto roku. Okrem hlavnej trasy vodovodu BVS pripravuje aj prípojky pre jednotlivé domácnosti, ktoré sa budú môcť na verejný vodovod pripojiť po jeho skolaudovaní, na prelome tohto a budúceho roku. „Chceme, aby sme postupne stále viac stavieb robili vlastnými silami, ktoré sú po získaní 100 percentného podielu v našej dcérskej spoločnosti Infra Services úplne pod verejnou kontrolou,“ povedal GR BVS Peter Olajoš. „Aj na tomto príklade vidíme, že nové vedenie BVS po konsolidácii spoločnosti pripravilo investičný plán, ktorého napĺňaním sa riešia dlhoročné problémy akcionárov BVS so zásobovaním a odvádzaním vody. Teším sa, že vďaka nasadeniu vedenia a pracovníkov BVS môžeme ľuďom uľahčiť život a skvalitniť služby pri dodávke vody,“ povedala 1. námestníčka primátora Bratislavy - Tatiana Kratochvílová.

Okrem dokončenia nového vodovodu sa v týchto dňoch bude odovzdávať aj stavenisko projektu modernizácie vákuovej kanalizácie vo Vajnoroch. Okrem približne 100 kanalizačných šácht a s tým súvisiacich technológií, pribudnú aj štyri úplne nové šachty a kanalizácia na ulici Široká. Projekt, ktorého hodnota presahuje milión eur je možné realizovať aj vďaka novým cenám vody, ktoré BVS umožňujú investovať do obnovy infraštruktúry. „Chcem sa aj touto formou poďakovať hlavnému mestu Bratislava a aj ostatným akcionárom, že nám umožnili urobiť všetky potrebné kroky k tomu, aby sa začali realizovať tak potrebné opravy,“ dodal P. Olajoš. Oprava vákuovej kanalizácie vo Vajnoroch potrvá približne 13 mesiacov. Veľa bude záležať od reálneho stavu infraštruktúry a nepredvídateľných okolností, ktoré sa pri stavbe môžu vyskytnúť.

 
Aktualizované: 27.11.2020 10:15
TlačiťHore

Aktuality