V roku 1886 sa začala písať história bratislavského vodárenstva

04.02.2016 Najstarší výtlačný vodovod na Slovensku má 130 rokov Dnes uplynulo presne stotridsať rokov od napustenia prvého verejného výtlačného vodovodu na Slovensku vodou. Postavený bol v Bratislave, voda sa do neho čerpala z podzemia dunajského ostrova Sihoť a tlačila do vodojemu pri hrade, z ktorého tiekla k obyvateľom

Bratislavský mestský vodovod bol oficiálne spustený do plnej prevádzky 4. februára 1886. S jeho výstavbou sa začalo o pol druha roka skôr. Vodu mal zo studne na ostrove Sihoť, odkiaľ putovala cez rameno Dunaja do hlavnej čerpacej stanice v Karlovej Vsi a ďalej po dunajskom nábreží až do mesta po Rybné námestie. Tam sa potrubie rozvetvovalo na menšie zásobovacie potrubie, smerujúce do nižšie položených častí mesta a na tlakové potrubie, dodávajúce vodu do vodojemu na dnešnej Mudroňovej ulici, vo výške viac ako sedemdesiat metrov nad Dunajom.

Vodovodná sieť, ktorá merala vyše 37 kilometrov a na jej trase bolo takmer tristo verejnosti prístupných hydrantov, zásobovala pitnou vodou asi 17 500 obyvateľov Bratislavy.

Vodárenský systém prvého bratislavského vodovodu predstavoval v danej dobe technologickú špičku, bol okrem iného vybavený parnými čerpadlami, elektrickou strojovňou, či modernými potrubnými technológiami.

V súčasnosti je ostrov Sihoť stále významným vodárenským zdrojom, priestory a okolie bývalých historických zariadení slúžia naďalej prevádzkovým, ako aj kultúrno-spoločenským účelom. V pamiatkovo chránenej budove pôvodnej čerpacej stanice sídli Vodárenské múzeum s modernou expozíciou z histórie i súčasnosti bratislavského vodárenstva a susedná Vodárenská záhrada slúži verejnosti.

V činnostiach i tradíciách prvej bratislavskej vodárne pokračuje dnes Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS). Za uplynulých 130 rokov sa pôvodná sieť prvého bratislavského vodovodu rozšírila o vyše tri tisíc kilometrov a každú sekundu je možné do nej načerpať takmer 18 tisíc litrov vody. Jediné, čo sa za toto obdobie nezmenilo, je kvalita vody, ktorá patrí medzi najlepšie v Európe.

Do budúcnosti má BVS ambíciu zvyšovať štandard služieb, prioritne chrániť vodárenské zdroje pred hroziacimi rizikami znečistenia a stať sa technologickým lídrom v slovenskom vodárenstve.

Viac na: www.vodarenskemuzeum.sk, www.bvsas.sk.

 
Aktualizované: 03.03.2016 09:47
TlačiťHore

Aktuality