V odpadovej vode v regióne BVS sa prítomnosť SARS-CoV-2 nepreukázala

15.05.2020 Všetky testy na prítomnosť RNA vírusu SARS-Cov-2 v odpadovej vode na desiatich čistiarňach odpadových vôd v regióne BVS dopadli negatívne. Výsledky týchto testov podporujú zistenia z klasického testovania obyvateľstva, podľa ktorých vírus aktuálne nie je medzi ľuďmi vo väčšej miere rozšírený.

„Sme radi, že okrem preventívnej informácie pre potreby BVS môžeme aj verejnosť ukľudniť zistením, že nulová prítomnosť koronavírusu vo vzorkách odpadových vôd v regióne BVS veľmi pravdepodobne potvrdzuje minimálne rozšírenie choroby medzi obyvateľstvom,“ uvádza generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Peter Olajoš.

Experti BVS odobrali vzorky odpadovej vody z čistiarní odpadových vôd v Devínskej Novej Vsi, Holíči, Modre, Petržalke, Pezinku, Senci, Senici, Skalici, Šaštíne-Strážoch a Bratislave-Vrakuni, kde BVS pôsobí. Takisto nechali otestovať aj tri vzorky odpadových kalov. Všetky testy pre BVS robili externé laboratóriá spoločností Geneton a Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava. Na projekte spolupracuje aj hlavné mesto Bratislava prostredníctvom svojich odborníkov. Výsledky preukazujú, že riziko infikovania zamestnancov vírusom SARS-CoV-2 z aerosólov, vznikajúcich pri čistení odpadových vôd, je nepravdepodobné.

Aj keď sa doteraz nepotvrdil prípad prenosu SARS-CoV-2 prostredníctvom odpadovej vody, v zahraničí prebiehajú rôzne experimenty, ktoré pomocou zisťovania prítomnosti fragmentov RNA vírusu SARS-CoV-2 v týchto vodách sledujú nakazenie celej populácie. Švédsky Štokholm nedávno hlásil na jednom zo svojich predmestí prudký nárast zvyškových fragmentov tohto koronavírusu v odpadových vodách. Výskumníci z Austrálie našli koreláciu medzi výsledkami stanovenia fragmentov RNA vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách a výsledkami plošného testovania obyvateľstva. Podľa vedcov by monitoring vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách mohol pomôcť skôr zachytiť nástup druhej vlny nákazy.

 
Aktualizované: 15.05.2020 11:57
TlačiťHore

Aktuality