Ukončenie obmedzenia užívania pitnej vody

21.08.2015 Vzhľadom k zlepšeniu podmienok a bilancie vody vo vodovodnom systéme v dotknutých mestách a obciach oznamujeme, že pominul dôvod na ďalšie trvanie opatrení na základe § 36, ods. 7, písm. b) zákona 442/2002 Z.z., ktorými sa malo zakázať používanie pitnej vody z verejného vodovodu na polievanie záhrad a trávnikov, napúšťanie bazénov, umývanie áut a ostatných činností neslúžiacich k pitným a hygienickým účelom. Opatrenie je možné ukončiť vo všetkých dotknutých oblastiach hneď.

Zároveň vyjadrujeme poďakovanie za súčinnosť, ktorá umožnila kontinuálne zásobovanie pitnou vodou v celom regióne.

 

 
Aktualizované: 03.09.2015 11:30
TlačiťHore

Aktuality