Revízne správy v BVS sa robili nekvalitne. BVS tieto prípady vyšetruje

03.09.2020 Revízne správy na vyhradené technické zariadenia sa v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti v minulosti robili neprofesionálne a zrejme aj fiktívne. Po zmene dodávateľa sa objavila revízna správa na bleskozvod, ktorý vôbec neexistuje, alebo boli urobené kompletné revízne správy na zariadenia, ktoré nie sú namontované a teda ani v prevádzke. Skupina BVS preto spustila interné vyšetrovanie celého postupu výkonu a preberania revíznych správ od subdodávateľov, a zároveň vyhodnotí aj prípadnú trestno-právnu zodpovednosť za chyby z minulosti.

Začiatkom roka sme pre zlyhanie technického zariadenia s platnou revíznou správou museli riešiť veľmi závažnú poruchu, kvôli ktorej vytieklo zo systému 10 tisíc metrov kubických pitnej vody,“ povedal generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš. Aj preto BVS vyhlásila nové obstarávanie na revíznych technikov. „Kvalitnejšie revízne správy budú síce pre BVS znamenať krátkodobo vyššie náklady na okamžitú opravu viacerých zariadení, ale z dlhodobého hľadiska BVS ušetrí a hlavne budeme mať väčšiu istotu, že všetko funguje v súlade s pravidlami“ dodal Olajoš.

Problém s nekvalitnými revíziami vznikol v minulých rokoch, kedy pre BVS tieto služby zabezpečovala dcérska spoločnosť Infra Services, nad ktorou nemala BVS plnú manažérsku kontrolu, cez ďalšiu subdodávku. To bol aj dôvod, prečo sa ešte v čase, kedy nebolo jasné, či BVS získa plnú kontrolu nad Infra Services, rozhodla BVS vyhlásiť vlastnú súťaž na tieto služby.

Noví dodávatelia revízií vyhradených technických zariadení vzišli spomedzi jedenástich oslovených spoločností, ktoré mali možnosť predložiť svoje ponuky v šiestich oddelených častiach, podľa typu vyhradených technických zariadení (elektrické VN/NN, plynové, tlakové, zdvíhacie zariadenia a záložné zdroje). Po vyhodnotení súťaže samostatne pre každú z uvedených častí, BVS uzatvorila zmluvu vždy so spoločnosťou, ktorá predložila najnižšiu cenu. Noví revízni technici už krátko po začatí činnosti objavili množstvo podozrivých revíznych správ, ktoré vykazujú závažné technické nedostatky. BVS aktuálne interne prešetruje, ako mohla takáto situácia vzniknúť a v prípade zistenia porušenia zákona sa plánuje obrátiť na políciu. Podrobné informácie o tomto procese dostane k dispozícií aj Dozorná rada BVS.

 
Aktualizované: 03.09.2020 14:29
TlačiťHore

Aktuality