Príprava vodomeru na zimné obdobie

15.11.2019 Prinášame vám niekoľko praktických rád, ako sa vyhnúť poškodeniu vodomeru počas mrazivých dní, nakoľko zima a mráz môžu negatívne ovplyvniť jeho funkčnosť.

Vodomer je meracie zariadenie, ktoré zaznamenáva množstvo odobratej pitnej vody.  Aj keď vodomer nie je vo vlastníctve majiteľa nehnuteľnosti, je povinnosťou majiteľa zabezpečiť ochranu vodomeru pred poškodením.

O zamrznutie vodomeru sa nemusíte obávať, pokiaľ je vodomerná šachta dostatočne priestranná (o minimálnych rozmeroch 90 x 120 cm, so svetlosťou okolo 180 cm), je dobre zaizolovaná (poklop je utesnený a presne dosadá) a vodu denne používate. Ak je však vodomer umiestnený vo vonkajších priestoroch (vo vodomernej šachte) a nie sú splnené predchádzajúce podmienky, je potrebné urobiť nasledovné opatrenia:

Umiestnite nad vodmer kryciu vrstvu izolačného materiálu, napr.: polystyrénovú dosku (je vhodné ju pripevniť na spodnú plochu príklopu vonkajšej vodomernej šachty), izolačnú vatu (nie sklenú), plastové vrece naplnené drveným polystyrénom.

(Upozornenie: v žiadnom prípade nepoužívajte materiály, ktoré ľahko podliehajú hnilobe.)

Dbajte na to, aby vonkajšia vodomerná šachta bola dôkladne uzavretá a jej vstup bol upravený tak, aby do nej nevnikla povrchová voda.

Ak je vodomer umiestnený vo vnútri budovy, skontrolujte, či sa nachádza v priestore chránenom proti chladu (problémom môže byť napr. prievan či rozbité okno v miestnosti, kde sa vodomer nachádza). Odhalené potrubie vnútorných rozvodov by malo byť v prípade nižších teplôt zabezpečené vhodnými izolačnými materiálmi. 

Nezabudnite ani na vodomer vo vašej chate! Práve víkendové a rekreačné zariadenia, ktoré majitelia využívajú len príležitostne, sú mimoriadne ohrozené, pretože nebývajú pravidelne vykurované. Pred odchodom preto vždy uzavrite hlavný uzáver vody pred vodomerom a vypustite vodu z prípojky aj z vnútorných rozvodov.

 
Aktualizované: 15.11.2019 10:17
TlačiťHore

Aktuality