Váš názor je pre nás dôležitý!

12.02.2021 V rámci skvalitňovania služieb Bratislavskej vodárenskej spoločnosti by sme Vás chceli požiadať o Vašu spätnú väzbu. Spolu s mestom Bratislava sme si ako jeden z cieľov na tento rok určili zlepšenie zákazníckeho prístupu, v rámci ktorého budeme robiť prieskumy spokojnosti minimálne raz ročne. Výsledky týchto prieskumov budú prerokované priamo vedením spoločnosti a jej akcionármi. Vopred ďakujeme za vyjadrenie Vášho názoru.

 

 
Aktualizované: 12.02.2021 10:54
TlačiťHore

Aktuality