Kompletné výsledky analýzy vzoriek vody 2019

21.03.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS, a.s.) pri príležitosti Svetového dňa vody opätovne vykonala bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní. Pracovníci laboratórií preverili 771 vzoriek na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť vody.

V testovaných vzorkách vody bol prekročený povolený limit dusičnanov (50 mg/l) v 215 prípadoch. Dusičnany a dusitany vo vyšších koncentráciách a dlhodobom príjme spôsobujú poruchy trávenia a viaceré ochorenia endokrinného systému a imunity. Požitie vody s vysokým obsahom dusičnanov a dusitanov je nebezpečné najmä u detí do 1 roka. Voda zo zvýšenými koncentráciami uvedených zlúčenín nie je vhodná ani na pitie a prípravu stravy tehotných a dojčiacich žien.

Ďalším testovaným parametrom bola tvrdosť vody. Pod tvrdosťou vody rozumieme súčet obsahu vápnika a horčíka vo vode. Vápnik, ktorý tvorí hlavnú časť tvrdosti vody, nemá žiadne negatívne účinky na zdravie človeka. Zo zdravotného hľadiska dávame prednosť tvrdšej vode. Nežiaducim prejavom tvrdej vody je tvorba vodného kameňa vo varných nádobách, teplovodných trubkách, ohrievačoch vody a kotloch či vyššia spotreba pracích prostriedkov.

Testované vzorky, ktoré vyhoveli obom ukazovateľom nemusia spĺňať ďalšie kritériá. BVS, a.s., pravidelne monitoruje kvalitu vody dodávanú verejným vodovodom. V prípade vody z domácich studní vám ponúkame možnosť nechať si kvalitu vody skontrolovať v akreditovanom laboratóriu BVS, a.s., prostredníctvom komplexného rozporu pitnej vody, kde je sledovaných viac ako 80 ukazovateľov.

Kompletné výsledky analýzy vzoriek vody nájdete tu.

 
Aktualizované: 22.03.2019 09:47
TlačiťHore

Aktuality