Predkladanie žiadostí

26.03.2013 Vážení zákazníci, pri podávaní žiadosti "Žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu vodovodnej a kanalizačnej prípojky",

"Žiadosť o vyjadrenie k projektu stavby", resp. "Žiadosť o vyjadrenie k montáži vodomeru" je potrebné vyplniť príslušné tlačivo, ktoré nájdete na našej webovej stránke v sekcii zákaznícka zóna, formuláre na stiahnutie. Zároveň je potrebné k žiadosti predložiť všetky uvedené prílohy. V opačnom prípade Vám bude žiadosť zamietnutá, resp. vrátená na doplnenie. Za porozumenie ďakujeme.

 
Aktualizované: 14.05.2013 16:48
TlačiťHore

Aktuality