Pozvánka na 1. workshop Dunajského vedomostného klastra

30.04.2010 Workshop sa uskutoční v Bratislave, 10. mája 2010 o 13.30 hod., v budove Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej ul. č.16.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Mesto Nové Zámky, Mesto Komárno, Mesto Štúrovo, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. a Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.

si Vás dovoľujú pozvať na 1. verejný workschop Dunajského vedomostného klastra organizovaný na tému vznik klastra, jeho doterajšie aktivity a príprava akčného plánu klastra.

Workshop sa uskutoční v Bratislave, 10. mája 2010 o 13.30 hod., v budove Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej ul. č.16.

Prihlášky s uvedením názvu a sídla inštitúcie, menom, funkciou a kontaktnými údajmi prihlasovanej osoby posielajte do 6.5.2010 na emailovu adresu . Vaša účasť bude potvrdená emailom.

Tešíme sa na naše spoločné stretnutie.

 
Aktualizované: 25.08.2010 14:11
TlačiťHore

Aktuality