Povodne a pripravované opatrenia v súvislosti so záplavami

05.06.2013 Dodávka pitnej vody pre všetky mestské časti v súčasnosti funguje. BVS monitoruje kvalitu vody v studniach na Sihoti prakticky online. V prípade zistenia, že sa studňa kontaminuje, okamžite ju zatvárame.

Vodný zdroj Sihoť zásobuje vodou približne tretinu Bratislavy, dodávka pitnej vody je však zokruhovaná, to znamená, že keby musel byť hypoteticky odstavený vodný zdroj na Sihoti, vieme ostatné mestské časti, okrem Devína a DNV, zásobovať iným vodným zdrojom. V tomto prípade máme krízový plán ako zabezpečiť dodávku cisternami.

 
Aktualizované: 06.06.2013 10:54
TlačiťHore

Aktuality