Oznam

22.07.2010 Dňa 4. júna 2010 BVS, a. s., so sídlom na Prešovskej 48, 826 46 Bratislava, postúpila všetky pohľadávky postupníkovi AVRIS GROUP, s. r. o., so sídlom na Furdekovej 16, 851 04 Bratislava.

Vaše záväzky, na ktoré Vás spoločnosť AVRIS GROUP vyzvala, uhrádzajte na účet spoločnosti AVRIS GROUP, s. r. o., č. ú. 2620011236/1100. Písomné, alebo telefonické rokovanie veďte výhradne so spoločnosťou AVRIS GROUP na tel. čísle 02/68 28 12 34.

 
Aktualizované: 25.08.2010 14:10
TlačiťHore

Aktuality