Označovanie porúch

24.10.2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť v spolupráci s dcérskou firmou Infra Services začala od konca septembra pri odstraňovaní porúch na vodovodnom potrubí umiestňovať informačné tabule na cesty, ktoré pomôžu identifikovať vykonávané práce.

K označovaniu porúch sme pristúpili v rámci vylepšovania komunikácie a potreby informovať účastníkov cestnej premávky ako aj obyvateľov príslušnej lokality. Prostredníctvom týchto tabúľ chceme nielen informovať, ale zároveň sa aj ospravedlniť za vzniknuté obmedzenia. Všetky poruchy sa snažíme opravovať efektívne v čo najkratšom možnom čase.

Informačné tabule budeme umiestňovať na cestné komunikácie v súlade s príslušnými platnými zákonmi tak, aby neviedli k zámene s dopravnou značkou alebo s dopravným zariadením, aby dopravnú značku či zariadenie nezakrývali, respektíve aby nerozptyľovali pozornosť účastníka cestnej premávky. V praxi to znamená, že takáto informačná tabuľa bude umiestnená za dopravné značenie a pred výkop. Tabule nebudú mať žiadne reflexné prvky, aby si ich účastníci cestnej premávky nemýlili s dopravnou značkou.

 
Aktualizované: 24.10.2013 15:33
TlačiťHore

Aktuality