Oslávte s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou Svetový deň vody

14.03.2017 Pri príležitosti Svetového dňa vody (22. marec) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (BVS) mimoriadne predĺži otváracie hodiny Vodárenského múzea BVS a ponúkne bezplatný rozbor vody zo studní.

Aby si čo najviac návštevníkov mohlo rozšíriť svoje vedomosti a znalosti o pitnej vode – jej výrobe, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti pitnej vody – bude Vodárenské múzeum BVS v dňoch 20. – 23. marca (pondelok až štvrtok) otvorené od 9.00 do 17.00 hodiny (vstup do múzea je bezplatný). Okrem stálej expozície o histórii vodárenstva v Bratislave si návštevníci môžu pozrieť aj dočasnú expozíciu o „Ekologickej katastrofe na II. vodnom zdroji v Bratislave“. Výstava približuje a vysvetľuje udalosti, ktoré sa odohrali na začiatku 70. rokov 20. storočia, kedy celá východná časť Bratislavy ostala bez pitnej vody z vodovodu v dôsledku kontaminácie vodného zdroja v Podunajských Biskupiciach ropnými látkami. Jedným zo zámerov výstavy je aj poukázať na citlivosť ekosystému podzemných vôd Žitného ostrova.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., už tradične pri príležitosti Svetového dňa vody vykonáva bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť. Záujemcovia môžu 22. marca (streda) v čase od 8.00 do 18.00 hodiny priniesť vzorky vody do budovy divízie chemicko-technologických a laboratórnych činností BVS na Bojnickej ulici 6 v Bratislave (autobusy 53, 63, 65 a 96 – zastávka Vozovňa Trnávka – Bojnická). Podrobnejšie informácie TU.

Minulý rok pracovníci laboratórií BVS preverili viac ako 2000 vzoriek vody. Viac ako štvrtina z nich bola nevyhovujúca, pretože obsahovala väčšie množstvá dusičnanov ako je povolený limit. Ani ostatné vzorky, ktoré vyhovovali testovaným ukazovateľom, však nemusia spĺňať ďalšie kritériá – na rozdiel od pitnej vody dodávanej vodárenskými spoločnosťami verejnou vodovodnou sieťou, ktorá spĺňa všetky požiadavky stanovené legislatívou.

Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody v roku 1992. Cieľom dňa je zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov vody. Témou tohtoročného Svetového dňa vody sú „odpadové vody“. Bratislavská vodárenská spoločnosť preto na rok 2017 pripravila viacero aktivít na zvýšenie povedomia verejnosti o tom, čo patrí do kanalizácie a čo spôsobuje nevhodný odpad.

 
Aktualizované: 14.03.2017 13:04
TlačiťHore

Aktuality