Opakované dodanie tovaru a služby

19.10.2010 Od 1.10.2010 prechádzame postupne na tzv. zálohové platby (opakované dodanie tovaru a služby).

Z dôvodu zefektívnenia a skvalitnenia služieb pre svojich zákazníkov Bratislavská vodárenská spoločnosť mení od 1. 10. 2010 v zmysle platného zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov dodávanie tovaru a služieb na opakované dodanie tovaru a služby.

Z uvedeného dôvodu bol alebo v blízkej dobe bude u Vás vykonaný odpočet meracieho zariadenia (vodomeru) a vo faktúre, ktorú obdržíte, bude harmonogram budúcich platieb za opakované dodanie tovaru a služby. V praxi to znamená, že podľa harmonogramu Vám budú vystavené faktúry za opakované dodanie tovaru a služby na základe dlhodobej priemernej spotreby pitnej vody, resp. produkcie odpadových vôd na Vašom odbernom mieste. Minimálne jedenkrát ročne Vám bude vystavená vyúčtovacia faktúra na základe reálneho odpočtu meracieho zariadenia.

Zavedením tejto novej služby je potrebné upraviť zmluvný vzťah medzi dodávateľom a odberateľom. Novú zmluvu o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Vám včas zašleme. Bude potrebné, aby ste nám ju najneskôr do 30 dní podpísali a doručili späť. 
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, ktorá za týmto účelom vznikla, sú Všeobecné obchodné podmienky (.pdf, 287 kB).

 
Aktualizované: 29.10.2010 09:51
TlačiťHore

Aktuality