Nové Všeobecné obchodné podmienky dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd

15.03.2017 Vážený zákazník, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 15. 3. 2017 boli vydané nové Všeobecné obchodné podmienky dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd, ktoré nadobudnú účinnosť dňa 14. 4. 2017.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že nové Všeobecné obchodné podmienky dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd nahrádzajú aj všetky predchádzajúce Všeobecné obchodné podmienky a všeobecné zmluvné podmienky dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd, ktoré ku dňu účinnosti nových Všeobecných obchodných podmienok strácajú svoju platnosť a účinnosť.

 
Aktualizované: 15.03.2017 10:05
TlačiťHore

Aktuality