Pozastavenie preberania žiadostí

12.11.2020 Vážení zákazníci, oznamujeme vám, že v období od 16. 11. 2020 do 26. 2. 2021 pozastavujeme preberanie žiadostí o preverenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod, ktoré sa týkajú realizácie vodovodnej prípojky alebo rekonštrukcie vodovodnej prípojky. Realizácie a rekonštrukcie vodovodných prípojok sa vzhľadom na technické možnosti a klimatické podmienky vykonávajú spravidla v období od 15. 3. do 30. 11. Doručené žiadosti budú zákazníkom vrátené s vyššie uvedeným zdôvodnením.

 

 
Aktualizované: 12.11.2020 14:25
TlačiťHore

Aktuality