Na nahlásenie aktuálneho stavu vodomeru je čas

14.08.2020 Nahlásiť aktuálny stav vodomeru po zmene cien vodného a stočného môžu klienti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti do 30 dní od dátumu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (11. 8. 2020).

Určuje tak paragraf 10 odsek 1 Vyhlášky o vode 21/2019. Využiť na to môžu nový Zákaznícky portál BVS, ktorý okrem zjednodušenej komunikácie zároveň umožňuje zaplatiť faktúru online. Klienti, ktorí nemajú internet, môžu na nahlásenie stavu vodomeru využiť call centrum BVS alebo prísť osobne do niektorého z kontaktných centier v čase zákazníckych hodín.

BVS sa zároveň ospravedlňuje za nesprávnu formuláciu z tlačovej správy zo dňa 13. 8. 2020, podľa ktorej mali zákazníci nahlásiť stav vodomeru k dnešnému dňu, t. j. k 14. 8. 2020. Za nedorozumenie sa ospravedlňujeme.

 
Aktualizované: 14.08.2020 13:37
TlačiťHore

Aktuality