Montáž vodomerov

14.11.2011 Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás upozorniť, že vzhľadom na technické možnosti a klimatické podmienky prijímame objednávky na montáž vodomerov a prípojok do 15. 11. 2011

Objednávky budeme opätovne prijímať po 15. 3. 2012. Za porozumenie ďakujeme.

V prípade, že máte záujem len o montáž vodomeru (vodovodnú prípojku máte zrealizovanú) ponúkame Vám na preklenutie uvedeného obdobia odber vody paušálom podľa Vami nahláseného počtu osôb bývajúcich na odbernom mieste. Spotrebu vody smernými číslami (pokiaľ množstvo dodávanej vody nie je merané) stanovuje Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 397/2003 Z. z. – pre byty a domy spravidla 55m3/osoba/rok.

 
Aktualizované: 14.05.2013 17:09
TlačiťHore

Aktuality