Modernizácia dvoch najväčších ČOV na Slovensku sa skončila - Investícia je príspevkom Slovenska k čistejšiemu Dunaju

23.02.2016 Dnes boli v Bratislave po rekonštrukcii uvedené do prevádzky čistiarne odpadových vôd (ČOV) vo Vrakuni a Petržalke. Investíciu za takmer 29 miliónov eur, spolufinancovanú z Kohézneho fondu EÚ, štátneho rozpočtu a rozpočtu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS), slávnostne odovzdal do užívania štátny tajomník ministerstva životného prostredia Vojtech Ferencz, spolu s primátorom Bratislavy Ivom Nesrovnalom a generálnym riaditeľom BVS Zsoltom Lukáčom.

 

Dnes boli v Bratislave po rekonštrukcii uvedené do prevádzky čistiarne odpadových vôd (ČOV) vo Vrakuni a Petržalke. Investíciu za takmer 29 miliónov eur, spolufinancovanú z Kohézneho fondu EÚ, štátneho rozpočtu a rozpočtu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS), slávnostne odovzdal do užívania štátny tajomník ministerstva životného prostredia Vojtech Ferencz, spolu s primátorom Bratislavy Ivom Nesrovnalom a generálnym riaditeľom BVS Zsoltom Lukáčom.

Realizácia projektu pod názvom „Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu“ sa začala v roku 2013 a skončila na sklonku minulého roka. Jej hlavným cieľom bolo obmedziť vypúšťanie tzv. nutrientov (dusíka a fosforu) z ČOV vo Vrakuni a v Petržalke do dunajských vôd. V súčasnosti sú obe najväčšie čistiarne na Slovensku v skúšobnej prevádzke a ich činnosť zodpovedá aktuálnej európskej i slovenskej legislatíve.


Predmetom rekonštrukcie čistiarní boli predovšetkým modernizácie vodných liniek a inštalácie technológií na odstraňovanie nutrientov. Dodávateľom prác vo Vrakuni bolo konzorcium na čele so stavebnou spoločnosťou Strabag, technologickú časť dodala firma Arko Technology z Brna. ČOV Petržalka zmodernizovalo konzorcium vedené Doprastavom, technológiu zabezpečili bratislavské firmy Vodohospodárske stavby a Aquastav.

Kapacity čistiarní postačia na najbližších tridsať rokov rozvoja bratislavskej mestskej aglomerácie pre 850 tisíc ekvivalentných obyvateľov. Sú schopné sa vyrovnať s vyšším hydraulickým zaťažením v určitých ročných obdobiach a vďaka progresívnym technológiám budú produkovať menej nepríjemne zapáchajúcich aerosolov ako doteraz.

Ekologický význam rekonštrukcie je celoeurópsky, prispieva k čistejším vodám Dunaja a lepšiemu životnému prostrediu podunajských štátov.

 

 
Aktualizované: 08.03.2016 10:29
TlačiťHore

Aktuality